Jeotermal arama ve ruhsat hizmetlerinde 12. Yıl

Jeotermal Arama

Jeotermal kaynak arama ve geliştirme çalışmaları, saha araştırmaları, kuyu hizmetleri

Jeotermal Ruhsat

Jeotermal arama ve işletme ruhsat alımı, Jeotermal arama ve işletme ruhsatlarınızın değerleme ve teknik sorumlu hizmetleri

Bir projeniz var mı?

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Projelerinizde jeotermal enerji ve yenilenebilir enerji çözümlerimizle lisanslarını alıyor ve projenizin her aşamasında yanınızda yer alıyoruz.

Güneş Enerjisi / Solar Power
Jeotermal / Geothermal Energy
Rüzgar / Wind
5/5
“... jeotermal enerji birçok sektörde kullanılan, yenilenebilir, sürdürülebilir, tamamen yerli enerji kaynağımızdır. Jeotermal enerji çevreye duyarlı ve temiz bir enerji kaynağıdır. Bu durumun sürdürülebilmesi ancak doğru planlanan ve tekniğine uygun yapılan yatırımlarla gerçekleşir!...”
Fatih ÜÇGÜN
Jeoloji Yük. Mühendisi
Hizmetlerimiz

Neler Yapıyoruz

Ruhsat Hizmetleri

Jeotermal ruhsat alımı, arama ve işletme ruhsat yönetimi, Teknik sorumlu Hizmetleri, Jeotermal arama projeleri, arama ve işletme faaliyet raporları

Saha Araştırmaları

Jeotermal arama ve işletme ruhsat sahalarında jeolojik, hidrojeolojik, jeokimyasal ve jeofizik araştırmaları

Kuyu Hizmetleri

jeotermal sondaj kuyu planlaması, sondaj takibi, kuyu dizaynı çalışmaları, kuyu raporları

Jeotermal enerji ile daha temiz bir çevre

Jeotermal enerji kaynaklarının bölgesel ısıtma sistemlerinde kullanılmasıyla daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre yaratabilirsiniz.