7. Ulusal Kırmataş Sempozyumu

Başlangıç Tarihi: 05.03.2015 09:00
Bitiş Tarihi: 06.03.2015 05:00
Yeri: İstanbul Maden Mühendisleri Odası / İSTANBUL
Ekleyen: | İzlenme: 1199
7. Ulusal Kırmataş Sempozyumu

Ulusal Kırmataş Sempozyumu'nun yedincisi TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 5-6 Mart 2015tarihinde Sheraton Otel Maslak İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Kırmataş sektörü, ulaştığı yatırım düzeyi, yıllık bilançosu, üretim boyutu ve sağladığı istihdam ile madencilik alanında ülkemize katma değer üreten özel ve önemli bir iş kolu durumundadır.

İlgili Sektör, yürürlükteki yasalardan, üretimden, ürün temini ve kalitesinden, çevresel etkilerinden, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile arazi kullanımından kaynaklanan çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Özellikle artan yoğun ve plansız/çarpık kentleşme alanları içinde kalmış kırmataş ocak işletmelerinin sürdürülebilir üretimleri, bilimsel ve teknik açıdan yeniden yapılandırılma gereklilikleri dikkate alınmadan, karşılaşılan iş güvenliği ve çevre sorunları yanında artan sosyal baskılar ile teknik ve ekonomik açıdan sınırlandırılarak, sonlandırılmaktadır. 

Bu sempozyum süreciyle; sektöre yönelik mevcut sorunların gözden geçirilmesi, bunların çözümüne yönelik bilimsel ve teknolojik düzeyde oluşan gelişmelerin ilgili sektör üyeleriyle tartışılması, katılımcılara aktarılması bu bilimsel platform kapsamında planlanmaktadır.

ÖNEMLİ TARİHLER

25 Ekim 2014 Bildiri özeti teslimi için son tarih
17 Kasım 2014 Yazarlara özet kabul bildirim tarihi
15 Aralık 2014 Tam metin bildiri teslim tarihi
05 Mart 2015 Sempozyumun başlangıç tarihi

 

SEMPOZYUM KONULARI:

Mevzuat

Ulusal ve Uluslararası Ürün Standartları

Kırmataş Üretiminde Kalite Yönetim Sistemi

Kırmataş Hammadde Kaynakları ve Mühendislik Özellikleri Arama, Planlama, Fizibilite

Kırmataş Üretiminin Sürdürülebilirliğinde Yerüstü ve Yeraltı Taş Ocağı İşletmeciliği

Kırmataş Ocaklarının Kazı ve Teknolojisi

Delme-Patlatma Tasarımı ve Uygulamaları

Yerüstü ve Yeraltı Kırmataş Ocaklarının Jeomekanik ve Jeoteknik Analizi

Hammadde Hazırlama ve Teknolojisi

Beton, Asfalt ve Balast Agregaları

Yüksek Dayanımlı ve Kendiliğinden Yerleşen Beton Tasarımında Kırmataş

Betonda Alkali-Agrega Reaksiyonu

Dolgu ve Drenaj Malzemeleri Olarak Kırmataşın Kullanımı

İnce Taneli Zeminlerin İyileştirilmesinde Kırmataş

Tozlarının Kullanımı Geri Dönüşümlü Agrega ve Teknolojileri

Endüstriyel Uygulamalar

Alternatif Hammadde Kaynakları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Kırmataş Ocak İşletmeciliğinin Çevresel Etkileri ve Sürdürülebilirlikleri

Üretimi Sona Ermiş Kırmataş Ocaklarının Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları

reklam

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kalan Zaman

Bitmistir!

reklam

reklam

reklam

reklam

reklam