Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi

Başlangıç Tarihi: 14.04.2015 09:00
Bitiş Tarihi: 17.04.2015 05:00
Yeri: WOW Kremlin Palace ve Topkapı Palace Otel / Antalya
Ekleyen: | İzlenme: 1156
Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi
TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından her iki yılda bir düzenlenmekte olup, yarım yüzyıla yakın bir zamandır başarıyla sürdürülen, bu sayede de, madencilik dünyası nezdinde haklı bir saygınlık kazanan Türkiye Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi’nin yirmi dördüncüsü, 14-17 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir. 

Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi’nde temel amaç, farklı disiplinlerden bilim insanlarını, akademisyenleri, uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek, yeni üretilen bilgilerin tartışılmasını, geliştirilen teknolojilerin tanıtılmasını, bir işbirliği ortamının yaratılmasını sağlamak ve böylelikle, madencilik sektörünün ileriye götürülebilmesine katkı koymaktır. 

Dünya ve Türkiye madenciliği açısından, alanında otorite kabul edilen uzmanların çağrılı sunumlarına da yer verilecek olan bu gelenekselleşmiş kongre dolayısıyla, sektör temsilcilerini, Antalya’da gerçekleştirilecek bu büyük madencilik buluşmasına davet eder, saygılarımızı sunarız. 
Kongre Yürütme Kurulu Başkanı
Dr. Bülent TOKA
 
• AB Uyum Sürecinin Madenciliğe Etkileri 
• Arama Çalışmaları, Maden Jeolojisi ve Jeoistatistik
• Boyut Küçültme ve Sınıflandırma
• Coğrafi Bilgi Sistemleri, Küresel Konumlandırma Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri
• Çözelti Madenciliği
• Delme, Patlatma, Tünel ve Kazı Uygulamaları
• Denizaltı Madenciliği
• Endüstriyel Hammaddeler ve Doğaltaşlar
• Fiziksel Zenginleştirme
• Geri Kazanım
• Havalandırma
• Hidrometalurji ve Biohidrometalurji
• Isı Madenciliği (Jeotermal Enerji)
• İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
• Kaya Gazı
• Kaya Mekaniği ve Jeoteknik Uygulamalar
• Kıymetli Metaller
• Kömür Gazlaştırma – Kömür Dönüştürme Teknolojileri
• Kömür Hazırlama
• Küçük Ölçekli Madencilik
• Maden Ekonomisi, Finansman
• Maden Kapatma, Atık Yönetimi ve Yeniden Düzenleme-İyileştirme
• Maden Mekanizasyonu
• Maden Tasarımı ve Planlaması
• Madencilik Politikaları ve Maden Hukuku
• Madencilik Sektörünün Politik, Tarihi, Kültürel ve Toplumsal Boyutları
• Madencilik ve Çevre
• Madencilik ve Su
• Madencilik ve Enerji
• Madencilikte Eğitim
• Madencilikte Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
• Metan Gazı Üretimi ve Metan Drenajı
• Mineral-Malzeme Karakterizasyonu ve Proses Mineralojisi
• Modelleme, Simülasyon ve Optimizasyon
• Sondaj Teknolojisi
• Susuzlandırma ve Kurutma
• Temiz Kömür Teknolojileri
• Tesis Tasarımı ve Kontrolü
• Uzay (Asteroit) Madenciliği
• Yüzey Kimyası ve Flotasyon
 
Sempozyum Web Sitesi;
 
http://imcet.org.tr/
reklam

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kalan Zaman

Bitmistir!

reklam

reklam

reklam

reklam

reklam