15. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı

Başlangıç Tarihi: 25.03.2015 09:00
Bitiş Tarihi: 28.03.2015 05:00
Yeri: ATO Kongre ve Sergi Sarayı Ankara
Ekleyen: Hamza Çelik | İzlenme: 1126
15. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı

Odamızca, 1987 yılından bu yana iki yılda bir düzenlemekte olan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nın onbeşincisi 25-28 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara‘da ATO Kongre ve Sergi Sarayı`nda gerçekleştirilecektir. Bilimin ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayları, bilimsel ve teknik gelişmelerin yanı sıra ülkemizde ve dünyada yaşanılan ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal gelişmelerin değerlendirilmesi, yorumlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi yönünde temel bir görevi de yerine getirmektedir. Harita ve Kadastro Mühendisliği alanındaki teknik ve sosyal gelişmelerin meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulması, bu gelişmeler doğrultusunda dünyada ve ülkemizde gerçekleştirilen çalışmaların paylaşımı, mesleki sorunlarımızın belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, diğer meslek alanları ile ilişkilerin derinleştirilmesi etkinliğimizin temel hedefleri arasında yer almaktadır. Harita ve Kadastro Mühendisliği alanında ve hizmet sürecinin her aşamasında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve bu alanda serbest çalışan kişi ve kuruluşlar yirmisekiz yıldır sürdürülen Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nda tekrar buluşacaklar. Önceki kurultaylarda olduğu gibi bu kurultayda da toplum ve kamu yararı çerçevesinde, ülkenin gelişmesi ve kalkınması yönünde mesleki politikaların oluşturulmasına önemli katkı ve destek sağlayacaklardır. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15‘inci Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay çalışmaları için aşağıdaki konu başlıklarının ele alınmasını öngörmektedir: Dünyada ve ülkemizdeki siyasal, ekonomik, toplumsal gelişmeler ve meslek alanına yansımaları, Harita ve Kadastro Mühendisliğinin geleceği ve geliştirilecek politikalar, Sürdürülebilir gelişme çerçevesinde Harita ve Kadastro Mühendisliği, Özel sektörün konumu ve gerçekleştirilebilecek açılımlar, Mühendislik felsefesi, mesleki davranış ilkeleri, etik, Gelişmiş ülkelerde Harita ve Kadastro Mühendislerinin yetki ve sorumlulukları, Hizmetlerin eşdeğerliliği, mesleki standartlar, mesleki yeterlilik, Eğitim ve öğretim, eğitimde eşdeğerlilik ve akreditasyon, Öğrenci örgütlenmesi ve etkinlikleri, Kentsel dönüşüm, kent ve demokrasi, Türkiye kadastrosunun temel sorunları (mülkiyet, orman, mera, afet) ve çözüm önerileri, Kentsel ve kırsal Alan Düzenlemesi, Kamu ölçmeleri, Kamulaştırma, Taşınmaz yönetimi ve değerlemesi, yabancıların mülk edinimleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, veri altyapısı, standartlar ve yasal düzenlemeler, Veri üretim ve yönetimi, proje yönetimi ve iş analizi, Fotogrametri, uzaktan algılama ve uydu teknolojilerinin kullanımı, LiDAR ve yeni sayısal harita üretimi teknolojileri, Yer kabuğu hareketleri ve tektonik Sürekli gözlem yapan ulusal ve yerel referans istasyonları sistemleri, Türkiye Jeoiti, düşey kontrol ağları, yükseklik sisteminin modernizasyonu Mühendislik ölçmeleri, endüstriyel ölçmeler, deformasyon ölçmeleri, hidrografik ölçmeler, navigasyon, madencilik ölçmeleri, Kartografya ve mekansal bilişim İnternet tabanlı harita hizmetleri ve mashup uygulamaları Bilgi iletişim aracı olarak harita ve görselleştirme teknikleri Kartografik genelleştirme Harita projeksiyonları Afet ve risk yönetiminde Harita ve Kadastro Mühendisliğinin yeri ve uygulamaları, Mesleğimizin diğer mesleklerle arakesiti, Çevre ve doğa (Küresel ısınma, HES, Nükleer ve termik santraller) Çağdaş teknolojiler ve uygulamalar Yukarıda sıralanan başlıklarda Odamıza ulaşacak bildiriler değerlendirilerek, konularına göre sınıflandırılacak ve Odamızın Sürekli Teknik ve Bilimsel Komisyonları, ilgi alanlarına giren konularda kurultayın organizasyon sürecinde etkin olarak yer alacaklardır. Mesleğimizle ilgili kamu kurum ve kuruluşların, meslektaşlarımızın ve diğer disiplinlerden katılımcıların katkıları, kurultayımıza büyük güç katacaktır. Bu bilinçle sizi düşünceleriniz, eleştirileriniz ve her türden katkınızla, yukarıda özetlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmemizde önemli bir işlevi olan kurultayımıza katılmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ

 Prof.Dr. Haluk ÖZENER

 Prof.Dr. İ.Öztuğ BİLDİRİCİ

HKMO Yönetim Kurulu Bşk.

THBTK Kurultay Bşk.

THBTK Yürütme Kurulu Bşk.

reklam

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kalan Zaman

Bitmistir!

reklam

reklam

reklam

reklam

reklam