TÜRKİYE’DE JEOTERMALKAYNAKLAR ARAMA VE UYGULAMALAR

Başlangıç Tarihi: 08.11.2012 09:00
Bitiş Tarihi: 09.11.2012 02:00
Yeri: İTÜ Maden Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonu
Ekleyen: Serap Akyel | İzlenme: 821
TÜRKİYE’DE JEOTERMALKAYNAKLAR ARAMA VE UYGULAMALAR

TÜRKİYE’DE JEOTERMALKAYNAKLAR ARAMA VE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU’na DAVET

Türkiye jeotermal potansiyeli ile Dünyada ilk 10 Ülke arasında yer alarak. jeotermal kullanımında  Dünya'da 5. Avrupa'da ise ilk sıradadır. Zengin jeotermal potansiyelimizin tamamının harekete geçirilmesi halinde, entegre kullanımlarla birlikte 3.000.000 konutun elektrik ihtiyacına denk bir enerji kazanımı olacaktır. Böylelikle Doğalgaz ithali için ödenen belli bir miktar döviz tasarrufu sağlanmış olacaktır. Jeotermal alanındaki diğer faaliyetlerin sonunda toplam yılda 7 milyar $ tutarında net gelirin sağlanması olasıdır. Ülkeler için her geçen gün artmakta olan enerji kaynaklarından biri olan Jeotermal enerji kaynakları üzerine yapılan kapsamlı çalışma ve araştırmaların sempozyumda ele alınıp tartışılması amaçlanmaktadır. Çevreci ve yenilenebilir kaynaklarımızdan en onemlilerinden biri olan jeotermal enerjiden doğru ve verimli bir şekilde yararlanılmasına katkı koymak bu toplantının amaçlarından başlıcasıdır. Kontrollü kullanıldığında jeotermal enerjinin çevre dostu bir enerji türü olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Jeotermal kaynak kullanımının çevreye olan etkilerini azaltacak yöntemlerin geliştirilmesi de ayrı bir önem arz etmektedir. Jeotermal Enerji alanındaki araştırmaların ele alınacağı Sempozyumda özellikle arama ekseninde çeşitli başlıklardaki bildirilerde sunulan  konuların işlenerek tartışılması beklenmektedir. Yapılacak sempozyum daima güncelliğini koruyan jeotermal enerji kaynakları konusuna özellikle yerbilimleri açısından bakılmış olacaktır. Jeotermal kaynakların aranmasından işletilmesine kadar geçen tüm evrelerin değerlendirilmesi ve bu enerji teknolojisinin gelişmesine katkıda bulunmanın ülke ekonomisine üst düzeydei bir girdi sağlayacağı düşünüldüğünde sempozyumun önemli bir işlev görmesi beklenmektedir. Özellikle jeotermal enerji üretimi faaliyetleri içerisinde bulunan sektörel kuruluşların bu etkinlikle kendi çalışmalarına bir öz değerlendirme yapabilecekleri düşünülmektedir.  Deneyimlerin ve görüşlerin paylaşılmasında işlev görmesi ümit edilen toplantı mevcut Jeotermal enerji araştırma faaliyetlerine katkı sağlarken disiplinler arası tartışma ortamı oluşturabilecektir. Sempozyuma katılım ve katkılarınızı bekleriz.

Sempozyum Konu Başlıkları

Jeotermal kaynak arama ve araştırma saha çalışmaları

Jeotermal kaynakların araştırılmasında jeolojik saha çalışmaları

Jeotermal aramada jeofizik yöntemlerin uygulanması

Jeotermal enerji kaynaklarının hidrokimyasal özelliklerinin araştırılması

Jeotermal kaynaklarda kuyu üretiminindeki sorunların araştırılıp çözümlenmesi teknikleri 

Rezervuar modellemesi ve araştırmaları

Sürdürülebilir üretim ve kaynakların korunması

Rezervuar sürekliliğini ve verimliliğini sağlama

Rejenjeksiyon teknikleri

Sondaj ve kuyu tamamlama teknikleri

Kabuklaşma ve korozyon

Jeotermal kaynaklardan yararlanma uygulamaları

Sağlık, turizm ve termal tedavi

Çevre ve bölgesel etkiler

Konut Isıtma, seracılık, kurutma, soğutma uygulamaları

Elektrik üretimi uygulamaları

Dolaylı uygulamalar 

 

reklam

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kalan Zaman

Bitmistir!

reklam

reklam

reklam

reklam

reklam