TMMOB 3. Jeotermal Kongresi ve Sergisi

Başlangıç Tarihi: 14.10.2015 12:00
Bitiş Tarihi: 15.10.2015 12:00
Yeri: Bilkent
Ekleyen: Erkan Sancak (CFO) | İzlenme: 1214
TMMOB 3. Jeotermal Kongresi ve Sergisi

TMMOB 3. Jeotermal Kongresi ve Sergisi 14-15 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

İlki 2007, ikincisi 2009 yıllarında yapılan TMMOB Jeotermal Kongresinin üçüncüsü 14-15 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir.

Enerji kaynaklı çevre sorunlarının ağırlaştığı ve dışa bağımlılığın arttığı son yıllarda, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem kazanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir yere sahip olan jeotermal kaynakların kullanımı giderek artmakla birlikte henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminin desteklenmesi, jeotermal kaynaklı elektrik üretim kapasitesinde ciddi bir artışa neden olmuş, ancak ülkemizde daha yaygın bulunan düşük ve orta entalpili jeotermal sahaların kullanımında yeterli gelişme henüz sağlanamamıştır.

2007 tarihinde yürürlüğe giren 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, jeotermal faaliyetlerin artmasını sağlamakla birlikte, uygulamada karşılaşılan birçok sorun halen ivedi çözüm beklemektedir.
Jeotermal kaynakların aranmasından nihai kullanıma kadar olan tüm süreçleri kapsayacak olan Kongremizde; jeotermal teknolojilerindeki bilimsel ve teknik son gelişmelerin sektörün temsilcilerine aktarılması, jeotermal kaynakların geliştirilmesinde ve kullanılmasında karşılaşılan sorunların tartışılması, jeotermal gelişim için çözüm önerilerinin üretilmesi ve sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.
Kongre kapsamında jeotermal teknolojilerindeki son gelişmelerin ve ürünlerin tanıtılacağı bir sergi de düzenlenecektir.

Saffet DURAK
Başkan
Organizasyon Komitesi


WEB SITESI :http://www.jeotermalkongresi.org/


---------------------------------
KONGRE KONULARI
----------------------------------

GENEL KONULAR
• Mevzuat
• Çevresel Etkiler
• Bölgesel ve Sosyal Etkiler
• Ekonomi, Finansman
• Sürdürülebilirlik
• Eğitim ve Ar-Ge
• Yerli Ekipman Kullanılabilirliği

ARAMA TEKNİKLERİ
• Jeoloji
• Jeofizik 
• Jeokimya
• Hidrojeoloji
• Sondaj

MÜHENDİSLİK
• Kuyu Tamamlama Teknikleri
• Kuyu Testleri ve Rezervuar Mühendisliği
• Reenjeksiyon 
• Saha Gözleme 
• Kabuklaşma ve Korozyon
• Geliştirilebilir Jeotermal Sistemler (EGS)
• Yazılım ve Modelleme
• Isı pompaları

KULLANIM ALANLARI
• Elektrik Üretimi
• Doğrudan Kullanım
• Konut Isıtmacılığı
• Sağlık, Turizm ve Balneoloji
• Seracılık 
• Entegre Kullanım

reklam

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kalan Zaman

Bitmistir!

reklam

reklam

reklam

reklam

reklam