70. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Başlangıç Tarihi: 10.04.2017 09:00
Bitiş Tarihi: 14.04.2017 11:00
Yeri: MTA Kültür Sitesi
Ekleyen: Admin | İzlenme: 834
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür Sitesinde her yıl geleneksel olarak yapılan Türkiye Jeoloji Kurultayı'nın 70. si 10-14 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Kurultayla ilgili düzenleme kurulu bir davet metni yayınladı;

 

Sayın Yerbilimciler, Doğaseverler, Karar vericiler, Kamuoyunun temsilcileri, 10-14 Nisan 2017 günlerinde gerçekleştirilecek, yer ve yerbilimlerine ilişkin çok çeşitli sorunların tartışılacağı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nı (TJK) düzenlemekten kıvançlı, sizleri bu uluslararası bilimsel toplantıya davet etmekten dolayı da sevinçliyiz. Türkiye’nin tek, dünyanın sayılı uzun ömürlü uluslararası yerbilimi platformlarından olan 70. TJK’nın ana fikri, “Kültürel Jeoloji” ve “Jeolojik Miras” olarak tespit edilmiştir. Bu, 70. yıla özel bir programdır.
Kültür, kabaca, insan nesli ve toplumlar tarafından yaratılmış bilgi, inanç, sanat, teknik, gelenek, yasa ve yasaklar, tekil ve çoklu yaşama biçimleri olup, esas olarak insanın içinde bulunduğu fiziksel ortamlaragöre gelişmektedir. Yakından bakıldığında günümüzde ve geçmişteki bütün insan yerleşimleri, göçler, savaşlar, sanat ve medeniyetin yeterli su bulunması, arazi durumu, bitki örtüsü, kaya yapısı, iklim, hammadde varlığı vb. yerel koşullara bağlı oldukları görülecektir. Bunlar, modern yerbilimlerinin ve ilgisi ölçüsünde Kültürel Jeoloji’nin araştırma alanlarıdır. Kültürel Jeoloji yeni ve hızlı gelişen bir araştırma alanıdır. İlk insan yerleşimleri, ilk bitki ve hayvan evcilleştirmeleri dahil, kültür ve uygarlıkların Ortadoğu ve Anadolu’da başladığı dikkate alınırsa, 70. TJK’nın bilimsel misyonu ile ana konusu arasındaki bağ kolayca anlaşılacaktır.
İkinci Dünya Savaşı, o günün toplumlarına büyük felaketler getirmesi yanında, sonrasında tüm insanların hayatını değiştirmiş, yeni yaklaşımlar ve yeni ittifaklar ile birlikte yeni araştırma konularının ortaya çıkmasına da yol açmıştır. Bilim ve eğitim yoluyla barış kültürünü yerleştirmek amacıyla UNESCO, refah ve kalkınma için UNDP, Dünya Bankası, FAO vb. kurumlar oluşturulmuştur. Hızla tüketilen doğayı, kirletilen çevreyi ve yok edilen kültürel mirası korumak için IUCN, UNEP ve WHC (Dünya Miras Merkezi) doğmuştur. Bu kurumlar barışı, çevreyi, doğayı korumada tam başarılı olamasalar da, ülkelerde benzer çabaları sürdüren kamu kurumlarının oluşmasına ve yeni araştırma alanlarının açılmasına öncülük etmişlerdir. Doğa, doğal çevre, biyoçeşitlilik, yaban
hayatı, doğa koruma, jeolojik miras bunlardan bazılarıdır. Bu alanlar yer ve yerbilimlerinin ana konularıdır. Üzerinde yaşadığımız çevre ve doğaya karşı mesleki olduğu kadar insani sorumluluklarımız vardır. Bu anlayışla Jeolojik Miras 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın ana temalarından birisi seçilmiştir.
Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras kendine özel coğrafik yapısı, jeolojik durumu ve arkeolojideki konumu itibariyle ile Türkiye açısından yerbilimsel zenginlikleri temsil ederler. Kurultayda, yerbilimlerinin diğer konuları ile birlikte bu zenginlikler ele alınacak ve kamuoyunda farkındalık yaratılmaya çalışılacaktır. Yerli ve yabancı katılımcılara açık kurultayda, yerbilimlerinin olmazsa olmazları yapısal jeoloji, tektonik, stratigrafi, paleontoloji, maden yatakları, petrografi vb. alanlardaki yerel ve bölgesel araştırmalar tartışılacaktır. Asıl amaç toplumsal kalkınmaya hizmettir. Katılımınızı bekliyoruz. Saygılarımızla.

 

Kurultay Takvimi;

05 Aralık 2016: Sözlü ve poster sunumlar için bildiri özlerini son gönderme tarihi

20 Şubat 2017: Bildiri veya poster kabulünün yazarlara son bildirim tarihi

reklam

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kalan Zaman

Bitmistir!

reklam

reklam

reklam

reklam

reklam