Jeotermal.com - Jeotermal, Jeotermal Enerji, Termal, Mineralli Su | Süleyman Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Firma Sayfası

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yetkili Kisi: Doç. Dr. Ömer ELİTOK
Firma Adı: Süleyman Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Adresi:
Isparta/Merkez
Telefon: +90 246 2111613
Fax: +90 246 2370953
Web Sitesi: http://jeotermal.sdu.edu.tr/tr
E-Mail: geotherm@sdu.edu.tr

Firma Hakkında

Jeotermal Enerji, Yeraltı Suyu ve Mineral Kaynakları Araştırma Uygulama Merkezi jeoloji, çevre, jeofizik ve maden mühendisliği çıkışlı öğrencilerin yüksek lisans ve doktora düzeyinde geliştirilmesinde önemli roller üstlenmiş bulunmaktadır. Anılan öğrenciler belirtilen öğrenim kapsamındaki tezlerini çoğunlukla Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bilimsel projeler çerçevesinde tamamlamaktadırlar. bunlardan başka Araştırma Merkezi Makine ve Tekstil Mühendiliği Bölümleri, Fizik Bölümü ve Tıp Fakültesi bünyesinde çalışanlara bilimsel ölçüde destek sağlamaktadır.

Araştırma Merkezi bünyesinde in-situ bazında analizler, hidrojeokimyasal analizler, mineralojik analizler ve bakteriyolojik analizler rutin olarak yapılmaktadır. buna ek olarak Araştırma Merkezinde sıvı kapanımı, ince kesit, parlak kesit, görüntü analiz sistemi çalışmaları, kırma-öğütme işlemleri, kil ayırma analizleri, X-ışını difraktometresi gibi çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca akışkanlar ve onlar içinde hareket eden zararlı elementlerin davranışlarını modellemede kullanılabilen birçok software paket programları bulunmaktadır. 

Kayaç ve su jeokimyası,

Duraylı izotoplar jeokimyası,

  • Kayaç-su ilişkileri modellemesi ve jeokimyasal modellemeler,
  • Deprem erken uyarı sistemi çalışmaları,
  • Bor ve flor jeokimyası ve hidrojeokimyası,
  • Sıvı kapanım sistemi çalışmaları,
  • Jeotermal enerji ve aktif jeotermal sistemler,
  • Fosil jeotermal sistemler,
  • İçme suyu ve su kalitesi araştırmaları,
  • Hidrojeolojik havza etüdleri.
reklam