Firma Sayfası

Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yetkili Kisi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet YILDIZ
Firma Adı: Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Adresi:
Afyon/Merkez
Telefon: 02724440303/1425
Fax: 02722281422
Web Sitesi: http://juam.aku.edu.tr/
E-Mail: ayildiz@aku.edu.tr

Firma Hakkında

Kuruluş yönetmeliğinin 19 Haziran 2009 tarih ve 27263 sayılı Resmi Gazete’de yayınmasıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan merkez; jeotermal-mineralli sular ve maden kaynakları ile ilgili jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal araştırmalar yaparak yeraltının hipotetik modelini oluşturmak, detaylı jeofizik etütler sonucunda daha yüksek sıcaklıklı suyun elde edilebileceği uygun lokasyonları saptayarak sondajları programlamak, bölgedeki jeotermal-mineralli suların çeşitli amaçlarla kullanımı (enerji üretimi, sağlık, ısınma, sera vs.) sırasında en son teknolojinin uygulanmasını sağlamak, jeotermal-mineralli suların birbirine karışmaması ve kirlenmemesi ve beslenme alanlarının korunması için projeler geliştirmek, merkezin alanı ile ilgili konularda araştırma ve uygulama projeleri planlamak, proje yürütücülüğü yapmak ve uygulamak, danışmanlık hizmetleri vermek, merkezin alanı ile ilgili konularda öğrenci ve araştırmacıların lisans ve lisansüstü çalışmalarında uygulama alanı sağlamak, seminerler, laboratuar çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak amacıyla kurulmuştur. Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmek için merkezin gerçekleştireceği faaliyetler aşağıda verilmiştir. Jeotermal kaynaklar, aktif jeotermal sistemler, fosil jeotermal sistemler ve kızgın kuru kaya konusunda bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak Doğal mineralli sular, hidrotermal oluşumlar ve mineral kaynakları ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak Yer altı suları ve kuraklık konusunda bilimsel araştırma ve çözüm geliştirme faaliyetlerinde bulunmak Metalik cevherler ile sanayinin değişik dallarında kullanılan endüstriyel hammaddelerin araştırılması ve özelliklerinin belirlenmesiyle ilgili jeolojik, mineralojik, jeokimyasal ve teknolojik araştırmalar yapmak Jeotermal su ile geri beslenme, çevre ve yeraltı suyu etkileşimi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak Sağlık turizmi ve termal tedavi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak Jeotermal enerjinin ısıtmada, sanayide ve elektrik üretiminde kullanımı konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak Jeotermal-mineral sular ve maden kaynakları konusunda lisans ve lisansüstü düzeyde yapılacak proje çalışmalarına alt yapı oluşturmak Jeotermal-mineral sular ve maden kaynakları konusunda ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak Merkezin alanı ile ilgili konularda meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek, katılım belgesi vermek Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörün sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak, danışmanlık hizmetleri vermek Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, her türlü proje çalışmaları ile kitap, dergi ve bülten yayınları ile elektronik ortamlarda yayınlar yapmak Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetlerle ilgili rapor sunmak