Jeotermal.com - Jeotermal, Jeotermal Enerji, Termal, Mineralli Su | Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Firma Sayfası

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları  Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yetkili Kisi: Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi
Firma Adı: Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Adresi:
Ankara/Merkez
Telefon: (0312) 297 67 25
Fax: (0312) 299 21 36
Web Sitesi: http://www.ukam.hacettepe.edu.tr/
E-Mail: ukam@hacettepe.edu.tr

Firma Hakkında

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 12. maddesi ile Yüksek Öğretim Kurumlarına verilen görevleri, Hidrojeoloji Mühendisliği, Karst Su Kaynakları, Karst Hidrojeolojisi dallarında ve bu dalların görevlileri açısından yerine getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapmak, Üniversite içerisinde, Karst Su Kaynakları Araştırmaları ağırlıklı olmak üzere Hidrojeoloji Mühendisliği’nin tüm dallarında temel ve uygulamalı araştırmaları düzenlemek, teşvik etmek, koordine etmek; bu amaçla, yurtiçi ve yurtdışı benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, sempozyum, kongre, konferans, seminer ve yaz okulları gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak, Modern bilimsel yöntem ve teknolojinin geliştirilmesi ve Türkiye koşullarına uyarlanması yoluyla Türkiye’nin karmaşık karst su kaynakları sorunlarına çok yönlü yaklaşımlarla çözümler aramak, Türkiye’deki kamu kuruluşlarında çalışan meslek elemanlarının Karst Hidrojeolojisi ve Hidrojeoloji Mühendisliği ile ilgili eğitimlerine yardımcı olmak ve bu kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmak, Karst konusunda yetişmiş olan Türk uzmanların, konuyla ilgili dış ülkelerdeki gelişmeleri izleyebilmelerini sağlamak, Ulusal ve uluslar arası diğer merkezler arasında bilgi aktarımını sağlamak, Karst su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması, kontrolü ve kullanılması gibi konular ile ilgili acil sorunların çözümüne yönelik olarak, bu konularda bilgi toplamak, teknoloji uyarlanması ve transferini sağlamak, Üniversite içerisinde, her düzeydeki hidrojeoloji eğitiminin niteliğini geliştirici çalışmalar yapmak, sürdürülen eğitim-öğretimi desteklemek, bu amaçla üniversite içindeki ve dışındaki ilgili tüm birimler ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamaktır.

reklam