Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 17 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası ve 1 Adet Jeotermal İşletme Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

13.08.2017 16:05 | 512 | Editör
Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 17 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası ve 1 Adet Jeotermal İşletme Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 17 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası ve 1 Adet Jeotermal İşletme Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR VE JEOTERMAL İŞLETME RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

İlimiz sınırlarında yer alan ve aşağıda ili, ilçesi, Mahallesi, alanı, paftası, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı ve ihale tarih ve saati belirtilen 17 adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ile 1 adet jeotermal işletme ruhsatlı saha, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkra (c) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca ihaleye çıkarılmıştır.

1. Ruhsat No: AR-19, İli : Denizli, İlçesi: Honaz, Mahalle : Kaklık, Alan: 4735,30 Hektar , Pafta: DENİZLİ M22-b3-b4, M23-a4, Tahmin Edilen Bedeli: 120.000,00 TL , Geçici Teminat: 3.600,00 TL, İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:00

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0707430

0721145

0717595

0708660

Yukarı (X)

4192995

4188840

4186305

4187740

 

2. Ruhsat No: AR-25, İli : Denizli, İlçesi: Honaz, Mahalle : Kocabaş, Alan: 4765,25 Hektar, Pafta: DENİZLİ M22-b4, Tahmin Edilen Bedeli: 40.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.200,00 TL, İhale Tarihi 25.08.2017 Saati:10:05

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0704180

0706280

0707540

0706070

0703620

0702640

0700820

Yukarı (X)

4194060

4194340

4187480

4183910

4182580

4183350

4183560

 

3. Ruhsat No: AR-26, İli : Denizli, İlçesi: Çal, Mahalle : Şapçılar, Alan: 4837,28 Hektar , Pafta: UŞAK L22-c2-c3-c4, Tahmin Edilen Bedeli: 40.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.200,00 TL, İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:15

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0714290

0717230

0712330

0707990

Yukarı (X)

4227905

4225525

4216425

4220765

 

4. Ruhsat No: AR-27, İli : Denizli, İlçesi: Buldan, Mahalle : Bölmekaya, Alan: 656,21 Hektar , Pafta: UŞAK L21-c3-c4, Tahmin Edilen Bedeli: 120.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.600,00 TL, İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:20

 

Ruhsat Koordinatları-1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0660582

0661529

0664921

0667497

Yukarı (X)

4214883

4215666

4215474

4213499

 

Ruhsat Koordinatları-2:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

0660000

0660000

0659537

Yukarı (X)

4214402

4213982

4214019

 

5. Ruhsat No: AR-29, İli : Denizli, İlçesi: Çal, Mahalle : Yazır, Alan: 4877,15 Hektar ,

Pafta: UŞAK L22-c3,DENİZLİ M22-b2 Tahmin Edilen Bedeli:36.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.080,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:25

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0712440

0715730

0716220

0711180

0710200

0712440

0710270

Yukarı (X)

4213380

4213380

4206100

4200300

4202320

4207850

4209740

 

6. Ruhsat No: AR-32, İli: Denizli, İlçesi: Çal, Mahalle : Çakırlar, Alan: 4662,18 Hektar,

Pafta: UŞAK L22-c1-c2, Tahmin Edilen Bedeli: 36.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.080,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:30

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0701950

0712375

0709620

0701460

Yukarı (X)

4235865

4230750

4227115

4231045

 

7. Ruhsat No: AR-34, İli: Denizli, İlçesi: Bozkurt, Mahalle : Cumalı, Alan: 4767,67 Hektar,

Pafta: DENİZLİ M23-a4-d1-d2, Tahmin Edilen Bedeli: 180.000,00 TL, Geçici Teminat: 5.400,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:35

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0720170

0721815

0733360

0730810

0725665

0723725

Yukarı (X)

4185840

4186235

4177920

4175425

4177755

4181480

 

8. Ruhsat No: AR-43, İli: Denizli, İlçesi: Çardak, Mahalle : Çaltı, Alan: 4825,45 Hektar,

Pafta: DENİZLİ M23-a3-b4-c1-d2, Tahmin Edilen Bedeli: 120.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.600,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:40

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0738000

0740020

0747370

0749400

0744640

0738000

Yukarı (X)

4181124

4184470

4184470

4183070

4177960

4180670

 

9. Ruhsat No: AR-65, İli: Denizli, İlçesi: Honaz, Mahalle : Kocabaş, Alan: 1258,47 Hektar,

Pafta: DENİZLİ M22-b4, Tahmin Edilen Bedeli: 48.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.440,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:45

 

Ruhsat Koordinatları-1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

0708000

0708000

0704393

0706070

0707540

0706526

0708000

0708000

0708000

Yukarı (X)

4190559

4183000

4183000

4183910

4187480

4193000

4193000

4192822

4192995

 

Ruhsat Koordinatları-2:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

0703000

0703841

0703000

Yukarı (X)

4193000

4193000

4190369

 

10. Ruhsat No: AR-66, İli: Denizli, İlçesi: Honaz, Mahalle : Kaklık, Alan: 2700,46 Hektar,

Pafta: DENİZLİ M22-b3-b4, Tahmin Edilen Bedeli: 120.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.600,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:50

 

Ruhsat Koordinatları-1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

0708000

0708660

0713000

0713000

0708000

Yukarı (X)

4190559

4187740

4187042

4183000

4183000

 

Ruhsat Koordinatları-2:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0708000

0712895

0711555

0713000

0713000

0708000

Yukarı (X)

4193000

4193000

4192385

4191943

4191304

4192822

 

11. Ruhsat No: AR-71, İli: Denizli, İlçesi: Çal, Mahalle : Dağmarmara, Alan: 4642,60 Hektar,

Pafta: UŞAK L22-c4-d1-d2-d3-d4, Tahmin Edilen Bedeli: 36.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.080,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:55

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0682970

0694475

0698215

0695265

0692265

0682430

Yukarı (X)

4223575

4223965

4216100

4216050

4221755

4220920

 

12. Ruhsat No: AR-136, İli: Denizli, İlçesi: Çal, Mahalle : Gelinören, Alan: 2000,00 Hektar,

Pafta: UŞAK L22-c3, L23-d4, Tahmin Edilen Bedeli: 30.000,00 TL, Geçici Teminat: 900,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 11:00

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0718000

0723000

0723000

0718000

Yukarı (X)

4222000

4222000

4218000

4218000

 

13. Ruhsat No: AR-150, İli: Denizli, İlçesi: Güney, Mahalle : --, Alan: 4735,19 Hektar,

Pafta: UŞAK L21-b3-b4-c1-c2, Tahmin Edilen Bedeli: 30.000,00 TL, Geçici Teminat: 900,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 11:05

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0668286

0675000

0674565

0664512

0660321

0657492

0667499

Yukarı (X)

4234315

4230411

4226499

4233835

4234333

4236546

4235660

 

14. Ruhsat No: AR-153, İli: Denizli, İlçesi: Bozkurt, Mahalle : --, Alan: 4630,75 Hektar,

Pafta: DENİZLİ M23-a3-a4-d1, Tahmin Edilen Bedeli: 100.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.000,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati:&nb

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler