Dosyalar

Afyonkarahisar Jeotermal Sahalarının Hidrojeokimyası ve Jeotermometre Uygulamaları


Afyonkarahisar Jeotermal Sahalarının Hidrojeokimyası ve Jeotermometre Uygulamaları

 

Selma DEMER*1, Ümit MEMİŞ1 1

Süleyman Demirel Üniversitesi, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 32200, Isparta (Alınış Tarihi: 17.04.2015 Kabul Tarihi: 03.07.2015)

 

Özet: Afyonkarahisar bölgesindeki jeotermal sahaların sıcaklıkları ve kimyasal bileşimleri birbirinden farklıdır. Ömer-Gecek sahasındaki jeotermal sular Na-Cl-HCO3 tipli sular, Gazlıgöl sahasındaki jeotermal sular Na-HCO3 tipli sular, Heybeli sahasındaki jeotermal sular Na-Ca-HCO3-SO4 tipli sular, Sandıklı sahasındaki jeotermal sular ise Na-Ca-SO4-HCO3 tipli sular olarak sınıflandırılmaktadır. Tüm sahalarda As (Gazlıgöl hariç), B ve F konsantrasyonları önerilen standart değerin üzerindedir. Ömer-Gecek jeotermal sularında Na ve Cl değerleri, diğer bölgeler ile kıyaslandığında en yüksektir. Gazlıgöl bölgesinde ise diğer bölgelere göre yüksek HCO3 ve düşük SO4 değerleri dikkat çekmektedir. Genel olarak Ömer-Gecek jeotermal sularının derin kökenli, Gazlıgöl, Sandıklı ve Heybeli jeotermal sularının sığ kökenli ve yeraltısuyu ile karışmış sular olduğu söylenebilir. Ömer-Gecek bölgesindeki jeotermal sular, kısmi denge bölgesine yakındır. Gazlıgöl, Sandıklı ve Heybeli bölgesindeki jeotermal sular ise denge durumundan oldukça uzak, olgun olmayan sular grubuna girmektedir. Afyonkarahisar bölgesi jeotermal sularına uygulanan kimyasal jeotermometreler arasında kuvars jeotermometreleri daha uygun sonuçlar vermiştir. Bu hesaplamalara göre Ömer-Gecek jeotermal suları 130-147 °C, Gazlıgöl jeotermal suları 104-119 °C, Sandıklı jeotermal suları 100-120°C ve Heybeli jeotermal suları 74-91 °C arasında değişen rezervuar sıcaklıkları vermiştir.

 

Anahtar Kelimeler

Afyonkarahisar ,Ömer-Gecek ,Gazlıgöl ,Sandıklı , Heybeli ,Hidrojeokimya Jeotermometre.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.