Dosyalar

MİS Enerji Üretim A. Ş.Manisa ili, Salihli İlçesi, Akören Jeotermal Kaynak Arama Sondajı ve 7 Mwt Isıl Güç Kapasiteli Isıtma Projesi Proje Tanıtım Dosyası


MİS ENERJİ ÜRETİM A. Ş.

MİS Enerji Üretim A. Ş.Manisa ili, Salihli İlçesi, Akören Jeotermal Kaynak Arama Sondajı (1 Adet Üretim Kuyusu) ve 7 Mwt Isıl Güç Kapasiteli Isıtma Projesi Proje Tanıtım Dosyası

Manisa ili, Salihli İlçesi, Akören Köyü Sınırları İçerisinde, K20c4 pafta, 2012/23 ruhsat sıra ve 3191214 erişim numaralı saha Manisa –projenin teknik olmayan özeti:

Manisa İli, Salihli İlçesi, Akören Köyü sınırları içerisinde, K20c4 pafta, 2012/23 ruhsat sıra ve 3191214 Erişim Numaralı sahada, Mis Enerji Üretim A. Ş. tarafından 1adet Akören Jeotermal Kaynak Arama Sondajı ( 1 adet üretim kuyusu ) ve 7 MWt Isıl Güç Kapasiteli Isıtma Projesi planlanmaktadır.

Proje alanında, 1 adet üretim kuyusu açılmış olup, proje kapsamında 1 adet reenjeksiyon kuyusu yapılması ve 7 MWt Isıl Güç Kapasiteli Isıtma Projesi planlanmaktadır.

Isıtma projesi kapsamında 50 dönüm sera ısıtılacaktır.

Faaliyet, 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin " 26.n maddesi "(1) Maden, petrol, doğalgaz, kaya gazı veya jeotermal kaynak arama projeleri için EK-4’te yer alan ‘proje tanıtım dosyasının hazırlanmasında esas alınacak seçme eleme kriterleri’ doğrultusunda hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası ile Bakanlığa müracaatta bulunulur. " ve " EK-II. Listesi Madde 49- Jeotermal enerji: 49-Jeotermal enerji:

b) Elektrik enerjisi üretilmesi amacı dışında jeotermal kaynağın çıkartılması (Isıl gücü 5 MWt ve üzeri)." kapsamında değerlendirilmektedir.

Enerji üretimi, tüm gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi, hızla gelişmekte olan ülkemizde de önemli bir ihtiyaçtır. Ülke enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması Ve ülke enerji ihtiyacının karşılanması açısından yeni projelerin gerçekleştirilip, hizmete geçmesi önem kazanmaktadır.

Enerji sektöründe temel amaç, artan nüfusun ve gelişen ekonominin enerji ihtiyaçlarının sürekli ve kesintisiz bir şekilde ve mümkün olan en düşük maliyetlerle karşılanabilmesidir.

Enerji tüketimleri günün belli saatlerinde artma ve azalma göstermektedir. Bu sebeplerle Talepleri anında karşılayabilmek ve taleplerin azalması halinde de, anında devreden çıkabilme özelliğine sahip enerji üretim tesislerinin başında, jeotermal enerji santralleri gelmektedir. Jeotermal enerji santrallerinde üretilen enerjinin ülke ihtiyaçları için kullanılabilmeleri için de enerji nakil hatları vasıtasıyla enterkonnekte sisteme bağlanmaları gerekmektedir.

Jeotermal enerji ile sürekli güç üretilebilmektedir. Jeotermal enerji; 5-10 MW güçte küçük santraller halinde kurulmaya ve geliştirilmeye uygun olması, uzun dönemde hava değişikliklerinden ve kullanıcılardan etkilenmemesi, fosil yakıtların fiyat dalgalanmalarından bağımsızlığı, fiyatının kömürlü termik santrallerle ve doğal gazla rekabet edebilecek kadar düşük olması, kapalı sistemlerde yaydığı emisyon değerinin sıfır olması nedeniyle çevreciler için vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır (Eniş, 2003).

Sıcaklığı 40o C’nin üzerinde olan jeotermal sahaların tümü sera ısıtmasına uygun (Kuter, 2009) kabul edilmiştir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.