Dosyalar

Bigadiç (Balıkesir) Konutların Jeotermal Enerjiyle Isıtılmasına Bir Örnek


Bigadiç (Balıkesir) Konutların Jeotermal Enerjiyle Isıtılmasına Bir Örnek

 

(An Example of Heating Buildings by Geothermal Energy: Bigadiç (Balıkesir) Turkey)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYDIN 

 

ÖZET

Günümüzde sanayileşmeye bağlı olarak enerji temel ihtiyaç haline gelmiştir. Kullanımının yaygınlaşması ile tüketimi de oldukça artmıştır. Ancak, enerjinin elde edildiği fosil yakıtların tükenebilir olması ve çevre kirliliğine neden olması, alternatif enerji kaynaklarının önemini arttırmıştır. Jeotermal enerji, alternatif enerji kaynağı olmanın yanında, aynı zamanda çevreyi kirletmeyen bir enerji kaynağıdır.

Ülkemiz, jeolojik olarak genç oluşumlu bir bölgede yer alması ile deprem riskinin fazla olduğu ülkelerdendir. Kırıklı ve faylı alanların fazla olması hem deprem riskini gündeme getirmekte, hem de jeotermal kaynakların bulunma olasılığını arttırmaktadır. Taşkömürü ve petrol kaynakları açısından fakir bir ülke olmamız, enerji konusunda dışa bağımlı olmamıza neden olmuştur. Bu ve bunun gibi sebeplerle rüzgâr, güneş ve jeotermal enerjiden yararlanma daha çok gündeme gelmeye başlamıştır.

Uzun yıllardır termal sağlık ve temizlik amaçlı kullanılıyor olmasına rağmen, elektrik üretim alanında yararlanma yeni olduğu için, yeni kaynaklar arasında yer alan jeotermal enerji, yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Bu makale, Balıkesir iline bağlı Bigadiç İlçesi’nde jeotermal enerjinin merkezi ısıtma sistemi ile konutların ısıtılması ve sağladığı avantajlar ile ilgilidir.

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.