Dosyalar

Jeotermal Belediyeler Birliğinin Nisan 2012 5 Sayılı Dergisi


Jeotermal Belediyeler Birliğinin Nisan 2012 5 Sayılı Dergisi

 

Bakan Yıldız’dan Jeotermale Tam Destek  Jeolojik yapısı nedeniyle ülkemizin önemli bir jeotermal potansiyele sahip olduğu hepimizce bilinmektedir.

2007 yılında çıkarılan 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunundan sonra ihtiyaç duyulan bilimsel, teknik, idari ve hukuki eksikler tamamlanarak jeotermal sektörünün hızla gelişerek yatırımların önemli ölçüde artması sağlanmıştır. 5686 sayılı Kanun yatırım ve işletmelere etkin bir disiplin getirmiştir.

Kanunun çıkmasından sonra özellikle elektrik enerjisi üretimi, konut, tesis, sera ısıtma, termal tesis yatırımları ve karbondioksit üretiminde önemli bir artış görülmektedir.

Jeotermal kaynak ve bu kaynağın değerlendirildiği tesis mahallerinde yapılan tetkik, gözlem ve görüşmelerde özellikle belediyelerin başarılı uygulama, yönetim ve kaynakla ilgili diğer birimlerle uyumlu bir işbirliği içinde bulundukları ve sistemin ayrılmaz bir parçası olduğu hususu gözlemlenmiştir. Bu kapsamda belediyelerimizin önceki yıllarda etkin jeotermal faaliyetlerine karşın bugün ilgili Kanun kapsamında yer almamış olmaları dikkat çekicidir.

İlgili Kanun ile hazırladığımız görüş ve önerilerimiz 2011 yılı Kasım ayında Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ile Birlik Yönetimi olarak TBMM’de yapmış olduğumuz  toplantıda kendisine sunulmuştur.

5686 sayılı Kanunun 2012 yılında revizyonunun yapılması konusunda Sayın Bakandan söz alınması sonunda, bu konunun TBB desteği ve birliğimizin işbirliği ile yapılacak bir çalıştayda yetkililer tarafından çalışılması planlanmıştır.

Birliğimizce 2012 Şubat ayı sonunda 5686 Sayılı Kanunda yapılması düşünülen revizyon çalışmasının Sayın Bakanımızın bilgi ve talimatları ile Bakanlık yetkilileri ve birliğimizin koordinasyonunda ve Türkiye Belediyeler Birliği vasıtasıyla organize edilerek yapılması kararlaştırılmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde Türkiye Belediyeler Birliği desteği ile 22-26 Şubat 2012 tarihinde Yalova’nın Termal İlçesinde “Jeotermal Çalıştayı” nı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Çalıştayımızı başta Sayın Bakanımız Taner Yıldız olmak üzere, Enerji Komisyonu Başkanımız Mücahit Fındıklı, çok sayıda Belediye Başkanı, bürokrat ve akademisyen onurlandırmışlardır. Dört gün süren yoğun bir çalışma sonrası oldukça önemli bir mesafe kaydettiğimizi söyleyebilirim.

Yaptığımız çalışma 5686 Sayılı Kanunun revizyon taslağının hazırlanmasına yöneliktir.

Çalıştayda kanunun bilimsel, teknik, ekonomik, idari ve hukuki bakımdan uluslararası düzeydeki tüm uygulamalara geçirilebilmesi, aksayan taraflarının iyileştirilmesi tüm ayrıntıları ile görüşülmüştür.

Çalışmamız, bu Kanuna tabi olarak faaliyet gösteren tüm özel sektör ve kamunun sorunlarını

çözmeye yönelik olup bunun yanı sıra yerel idarelerin sorunlarını dile getirmektedir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel idareler, sivil toplum örgütleri, özel sektörün görüş

ve önerileri birliğimizce hazırlanan format vasıtası ile çalıştaydan önce alınarak değerlendirilmiş ve birliğimizin uzman danışmanları tarafından taslak bir metin haline getirilmiştir.

Çalıştayda taslak üzerindeki konular ele alınarak oturumlarda tartışılıp, yazılı metin yeniden düzenlenmiş, öneriler değerlendirilerek ortak görüşler sonuç bildirgesine aktarılmıştır.

Umarım bu çalışmada tespit edilen sonuçlar bundan sonraki çalışmalara da temel teşkil etme niteliğinde olur.

“ Joetermal Çalıştayı” na katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlımıza ve Türkiye Belediyeler Birliğine tekrar teşekkür ediyorum. Onların da destekleri ile çalışmalarımızın jeotermal camiasına başarı ve yeni bir ufuk çizeceğini bilmek Jeotermal Kaynaklı Belediyeler için gerçekten çok ümit verici bir gelişme.

 

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.