Dosyalar

Ekolojik Bakışla Jeotermal Kaynaklara Dualist Yaklaşım


Ekolojik Bakışla Jeotermal Kaynaklara Dualist Yaklaşım
(The View of Dualist Approach on Geothermal Sources) 

Yard. Doç. Dr. Rüştü ILGAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Email:ilgar@mail.com 

ÖZET

Bu çalışmada dünyadaki ve Türkiye’deki jeotermal kaynaklar ele alınmıştır. Bu kaynakların ekolojik yararı ve kullanım alanları ile olumsuzlukları değerlendirilmiştir. Çünkü sürdürülebilir bir kalkınmanın temeli çevreyi tahrip etmeden gerçekleşmekte olanıdır. Genelde derleme ağırlıklı bir çalışma olup, bu güne kadar jeotermal enerjinin gerekliliği ve yararlığı kavramının da dışına çıkılmıştır. Çalışmaya bu yönüyle bakıldığında ilk olma özelliği de vardır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Jeotermal Kaynaklar, Çevre, Fayda, Zarar

ABSTRACT

In this study the geothermal sources in Turkey and the world are considered. The ecological benefits usage fields and degradation effect of these sources are evaluated. Because the foundation of a continually development is done without giving any damage to the environmental. This study does not explain the urgent need and positive sides of geothermal energy. This has been the first study in this field.

Key Words: Geography, Geothermal Sources, Environment, Benefit, Detriment 

1. GİRİŞ

Dünya termal modelleri incelendiğinde genellikle jeotermal kaynaklar manto, genç tektonizma ve volkanizma gibi sıcak kütlenin sıkıştırması sonucu açığa çıkan elektriksel ısınmayla oluşur (Tatsumi, Y., and S. Eggins,1995). Bu yüzdendir ki dünya geneli jeolojik özellikleri incelendiğinde volkanik oluşumlar ile jeotermal kuşak arasında bir paralellik bulunmaktadır.   

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 Yaz  2005 C.4  S. 13 (88-98) 

2. DÜNYADAKİ JEOTERMAL KAYNAKLARIN DURUMU

İlk çağlardan yakın geçmişe kadar sadece sağlık amacıyla kullanılan jeotermal kaynaklardan günümüzde doğrudan ısıtma, elektrik enerjisi elde etme ve sağlık amaçlı kullanımlar vb. mevcuttur. Dünya genelinde jeotermal potansiyelin dağılım alanları şu şekildedir: 

1. And volkanik kuşağı

2. Alp-Himalaya kuşağı

3. Doğu Afrika Rint sistemi

4. Karayip Adaları

5. Orta Amerika volkanik kuşağı

And volkanik kuşağı Güney Amerika’nın batı sahillerinde bulunan bir kuşaktır. Venezüella, Kolombiya, Ekvator, Peru, Bolivya, Şili ve Arjantin'i kapsamaktadır. Çok sayıda aktif volkanizmanın varlığı nedeniyle, yüksek sıcaklıklı jeotermal sistemlerin bulunduğu bu kuşaktaki jeotermal alanlar henüz çok fazla değerlendirilmediği yapılan araştırmalarda görülmüştür. Alp- Himalaya kuşağı ise; genel olarak Hindistan plakası ile Avrasya plakasının çarpışması sonucu oluşan bu jeotermal kuşaktır. Dünyanın en büyük jeotermal kuşakları arasındadır. 150 km genişliğinde ve 3000 km uzunluğunda olan kuşak, İtalya, Yugoslavya, Yunanistan, Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Tibet, Yunan, Myanmar ve Tayland'ı kapsamaktadır. Doğu Afrika Rift sistemi ise; halen aktiftir. Aktif olan bu sistem Zambiya, Malavi, Tanzanya, Uganda, Kenya, Etiyopya, Cibuti gibi ülkeleri içine alır. Aktif volkanizma Kenya, Etiyopya ve Tanzanya'dır. Karayip adalarındadır. Aktif volkanizmanın hakim olduğu kuşakta, önemli potansiyeller görülmektedir. Orta Amerika volkanik kuşağındaysa Guatemala, El Salvador, Nikaragua, Kosta Rica ve Panama yer almaktadır. Bu kuşakta, çok sayıda jeotermal sistem bulunmaktadır (Okul, 2001)

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.