Dosyalar

Jeotermal Enerji Arama Teknikleri


Jeotermal Enerji Arama Teknikleri

Umran SERPEN     

ÖZET  Bu bildiride jeotermal arama tekniği amacı, felsefesi, veri analizi, risk ve stratejileri hakkında bilgi verildikten sonra, jeotermal aramada kullanılan yerbilimi teknikleri anlatılmıştır.    

1. GİRİŞ  Ülkemizde jeotermal enerji aramasının ciddi bir şekilde yürütüldüğünü söylemek olası değildir. Bu tür aramaları da 2 kategoride mütalaa etmek mümkündür. Birinci kategoride, geçmişte (1960-1980) elektrik üretimine yönelik jeotermal enerji aramaları devlet tarafından MTA Enstitüsü eliyle yürütülmüş olanlar vardır. Bu dönemde MTA Enstitüsü tarafından o zamanın neredeyse tüm güncel arama tekniklerinin uygulanmasıyla, ülkemizdeki bazı kaynakların potansiyellerinin ortaya konulmasında ve jeotermal kaynakların envanterinin yapılmasında, önemli adımlar atılmıştır. Daha sonra 1980’li yılların başında yeni yürürlüğe giren bir yasayla TPAO’na da jeotermal enerji arama görevinin verilmesi, ondan sonra yapılacak arama çalışmalarının kalitesinin artması ve rekabetin gelmesiyle kaynakların daha iyi değerlendirilebilme olasılığı, maalesef bu yasanın ortadan kaldırılmasıyla ortadan kalkmıştır.  Seksenli yılların ortasından itibaren merkezi ısıtma sistemlerinin ortaya çıkması ve kaplıca turizmi yatırımlarıyla ikinci kategori ortaya çıkmıştır. Bu devirde, ilkinin aksine bu kez il özel idareleri ve belediyeler tarafından yaptırılan sistemler için ciddi jeotermal enerji aramaları yapılmamıştır. Bunun nedeni, adı geçen kurumların bu konuda herhangi bir fikir sahibi olmamaları yanında, bu projelerin yükleniciler tarafından onlara empoze edilmesi sonucu, proje üstyapılarının ucuza yapılabilmesi için esas üretim yapılacak kaynağın bilinçsizce ve tamamen ihmal edilmesidir. Bu dönemde, yatırımcı kamu kuruluşlarının artık genel müdürlüğe dönüştürülen MTA’ya yaptırdıkları ufak tefek bazı işler dışında, gerçekleştirilmiş ciddi jeotermal enerji arama projeleri yok gibidir. Yine bu dönemde, MTA kaynak yokluğu nedeniyle, bu konuda çok kısıtlı sayıda proje gerçekleştirmiştir. Kısacası kaynak gözardı edilmiş, “kuyu del, sisteme bağla ve arkana bakma” yaklaşımı sergilenmiştir. Bu nedenle, artık ısıtması gereken toplumu ısıtamayan ve yanlış projelendirilmiş merkezi ısıtma sistemleri ortaya çıkmıştır. Öte yandan, yapılan yanlışlıklar dolayısıyla, ülkemiz jeotermal kaynaklarına da zarar verilmiştir.  Bu çalışmanın amacı, jeotermal kaynak geliştirmek isteyen kişi ve kurumlara bugün dünyada uygulanan güncel jeotermal arama tekniklerini tanıtmak ve bunların kullanımının ülkemizde uygulanmasını yaygınlaştırarak, hem ülke kaynaklarının sağlıklı bir şekilde geliştirilmesini, hem de yatırımcı kurumların faydalanmasını ve bilinçlendirilmesini sağlarken, onların aldatılmasını önlemektir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.