Dosyalar

Jeotermal Enerji Çalışma Grubu Raporu


Jeotermal Enerji Çalışma Grubu Raporu

 

Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Endüstriyel Hammaddeler Alt Komisyonu

 

ÖZET 

7. Beş Y ıllık Kalkınma Planı Madencilik özel İhtisas Komisyonu alışmaları kapsamında hazırlanan jeotermal  enerji konulu bu raporda, kaynağın dnyada ve Trkiye’deki durumu, rezerv, retim, tketim,  teknoloji, evre sorunları, vb. başlıklar altında  ele alınarak incelenmiştir. 

Jeotermal Enerji, yerkabuğunun eşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklığı srekli 20oC den fazla olan ve evresindeki normal yeraltı ve yerst sularına oranla daha fazla erimiş mineral, eşitli tuzlar ve gazlar ierebilen sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir. Dşk (20-70oC), orta (70-150oC) ve yksek (150oC’den yksek) entalpili (sıcaklıklı) olmak zere genelde  gruba ayrılmaktadır. Yüksek entalpili akışkandan elektrik retiminde, dşk ve orta entalpili akışkandan ise ısıtmacılıkta yararlanılmaktadır. Bunların yanısıra jeotermal akışkanlardan, kimyasal madde retimi, kltr balıkılığı gibi ok değişik amalarla da yararlanılabilmektedir. 

Jeotermal akışkandan elektrik retimi dnyada ilk olarak 1904 yılında İtalya’da gerekleştirilmiştir. Bugn İtalya, Amerika, Japonya, Filipinler ve Yeni Zelanda başta olmak zere toplam 18 lkede jeotermal enerjiden elektrik retimi yapılmaktadır. Halen dnyadaki jeotermal enerjiye dayalı elektrik retim kapasitesi 6275,3 MW dzeyindedir. 

Gnmzde dnya’da, enerji ihtiyacının byk bir kısmı hidrolik enerji ve fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Ancak gelecekte, fosil yakıtların giderek tkenmesi ve yerini yeni enerji kaynaklarının alması beklenmektedir. Jeotermal enerji,  fosil yakıtlara alternatif enerji kaynakları arasında en nemlilerden birisi durumundadır. Jeotermal enerjiye dayalı elektrik kurulu gcnn yıllık %15 artışla, 2000 yılına kadar 38.400 MWe’a, ısı enerjisi olarak tketimin ise yıllık % 7 artışla 33.100 MWt’a ulaşması beklenmektedir. 

Jeotermal enerji retim maliyeti, diğer enerji kaynaklarına oranla olduka dşktr. Sz konusu maliyet entegre kullanımlar szkonusu olduğunda, daha da dşmektedir. 110 MWe kapasiteli bir santralın birim maliyeti 4,5 Cent/KWh dzeyindedir. 

Alp-Himalaya orojenik kuşağı zerinde bulunan ve gen tektonik etkinlikler sonucu gelişen grabenlerin, yaygın volkanizmanın, doğal buhar ve gaz ıkışlarının, hidrotermal alterasyon ve sıcaklıkları yer yer 102oC ye ulaşan 900’n zerindeki sıcaksu kaynağının varlığı, Trkiye’nin nemli bir jeotermal enerji potansiyeline sahip olduğunu gstermektedir.  

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.