Dosyalar

Jeotermal Enerji İle Isıtılan Kütahya İli Simav İlçesindeki Isıtma Sisteminin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Uygulanması Gereken Yenilikler


Jeotermal Enerji İle Isıtılan Kütahya İli Simav İlçesindeki Isıtma Sisteminin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Uygulanması Gereken Yenilikler  
 
*M. Galip ÖZKAYA , *Halil İbrahim VARİYENLİ ,**Gökhan YONAR 
*Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü, Teknik Okullar, Ankara 
 
Özet: Gün geçtikçe gelişen sanayi ile teknoloji karşısında ve artan dünya nüfusundan dolayı ülkemizde ve dünyada enerji ihtiyacı hızla artış göstermektedir. Günümüzde enerji ihtiyacının büyük bir k ı smı fosil kaynaklı enerji ürünleriyle karşılanmaktadır. Mevcut tükenebilir, fosil enerji kaynaklarındaki azalma ve bazı kaynakların yol açtığı çevresel sorunlar, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını gündeme getirmiştir. Jeotermal enerji de bu kaynaklar arasında yenilenebilir, çevreci ve dışa bağımlı olmadan kullanılabilecek bir kaynak olarak ön plana çıkmaktadır. Jeotermal enerjinin yenilenebilir olması, çevreye zarar vermemesi, kullanma alanlarının çok geniş olması, ilk yatırım maliyetleri dışında uzun süre masraf ç ı kartmaması ve yerel bir kaynağımız olması başlıca avantajları ve özellikleridir. Bu çalışmada; büyük bölümü jeotermal enerji ile ısıtılan Kütahya ili Simav ilçesindeki bölgesel ısıtma sistemi incelenmiş, çevresel etkilerinin değerlendirilmesi yapılmış ve sistem için faydalı olacak yenilikler üzerinde durulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, Çevresel etkiler. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.