Dosyalar

Doç. Dr. Ahmet YILDIZ, Jeotermal Enerji Kaynakları


Doç. Dr. Ahmet YILDIZ,  Jeotermal Enerji Kaynakları

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 e-posta: ayildiz@aku.edu.tr 

1. GİRİŞ 

Ülkemizin gelişmesi, büyümesi ve bu paralelde gerçekleşen nüfus artışı Türkiye’nin enerji ve elektrik ihtiyaçlarının her yıl, sırasıyla %4.5 ve %7.5 artmasına neden olmuştur. Ülkemizin enerji üretiminin büyük bir bölümü fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Enerji ihtiyacının %76’sı ise ithal edilen ve enerji bağımlılığını artıran yakıtlardan karşılanmakta, sadece %24’lük bölümü yerli kaynaklardan üretilmektedir. Enerji bağımlılığını rüzgar, günes, jeotermal gibi yenilenebilir kaynakların devreye sokulmasıyla, enerji çesitlendirilmesi yapılarak azaltması gerekmektedir (Başel et al., 2009). 2010 yılında Türkiye’nin yıllık enerji tüketimi 109.266 milyon Ton petrol eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. Bu enerji ihtiyacının %26.7’si petrol, %31.9’u doğalgaz, %30.7’si kömür, %10.9’u yenilenebilir enerji kaynaklardan karşılanmaktadır (Kılıç ve Kılıç, 2013).  

Jeotermal enerji, yer kabuğu içinde depolanmış olan ısıl enerjidir. Bu ısıl enerji yeraltındaki kayaç formasyonlarında ve bu formasyonların çatlaklarında ve gözeneklerinde bulunan doğal akışkanlarda bulunur (Satman, 2007). Jeotermal sistemler dinamik, açık ve değişken sistemlerdir. Bileşenleri, ısı, akışkan, basınç ve kimyasal bileşenlerdir. Bu nedenle, yerkabuğunun üst kesimlerinde ısı akısının yüksek, yeraltı suyunun derinlere süzülüp ısındıktan sonra yeniden yükselebileceği geçirimli zonların bulunduğu ve jeotermal akışkanların konveksiyon hücreleri oluşturacak şekilde dolaşıp ısı biriktirebileceği kapanların oluşabildiği kesimlerinde gelişmektedir (Öngür, 2007). 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.