Dosyalar

Jeotermal Enerjinin Ekonomik Katkıları ve Çevresel Etkileri: Denizli-Kızıldere Jeotermal


Jeotermal Enerjinin Ekonomik Katkıları ve Çevresel Etkileri: Denizli-Kızıldere Jeotermal
Örneği Hüseyin ERKUL*

Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 19, ss. 1-30, 2012

Özet Jeotermal kaynaklar hem sağlık hem de endüstriyel amaçlı olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır. Özellikle 20. yüzyıldan itibaren elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye Alp-Himalaya kuşağında yer alması nedeniyle zengin jeotermal kaynaklara sahiptir. Türkiye’deki jeotermal kaynaklar elektrik enerjisi üretiminde, endüstride, sağlık turizminde, tarımda ve konut ısıtmada kullanılmaktadır. Türkiye’deki jeotermal alanlardan biri olan ve Büyük Menderes Grabeni’nde yer alan Denizli-Kızıldere jeotermal alanı, jeotermalden ilk olarak elektrik enerjisi üretiminin gerçekleşmesi ve özelleştirilmesi nedeniyle önem taşımaktadır. Araştırma; jeotermal enerjinin ekonomik katkıları ve çevresel etkilerinin Denizli-Kızıldere özelinde incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, alanda gözlem ve görüşme biçiminde gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak; enerjinin önem kazandığı günümüzde yenilenebilir kaynak olan jeotermalin ekonomide yarattığı katma değer oldukça yüksektir ve fosil kaynaklara göre çevreye olumsuz etkileri yok denecek kadar azdır. Jeotermalde özelleştirmelerle birlikte özellikle elektrik enerjisi üretiminde hızlı bir artış yaşanmıştır.  Anahtar Kelimeler: Jeotermal, Jeotermal Enerji, Denizli-Kızıldere Jeotermal Alanı

* Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Meslek Yüksekokulu

1. GİRİŞ Enerji, insan yaşamının ve ekonomik kalkınmanın en önemli araçlarından birisidir. Enerji hem fosil kaynaklardan hem de yenilenebilir kaynaklardan elde edilebilmektedir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.