Dosyalar

Jeotermal Sera İşletmelerinin Bilgi Kaynakları


Jeotermal Sera İşletmelerinin Bilgi Kaynakları

Mehmet HASDEMİR1  
Umut GÜL
Mine HASDEMİR
Zeliha YASAN ATASEVEN3                                               

Özet

Yenilenebilir enerji kaynaklardan biri olan jeotermal kaynak, faklı kullanım alanları yanında sera ısıtması şeklinde tarımsal üretimde kullanılabilmektedir. Jeotermal seracılık yapan işletmelerin üretim sitemleri ve bilgi kaynaklarını belirlemek üzere yapılan bu çalışma, Türkiye’de jeotermal seracılığın yapıldığı toplam 10 ilde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında, ısı kaynağı olarak jeotermal enerjinin kullanıldığı örtüaltı işletmeler ile birlikte,  bu işletmelerin bulunduğu bölgede üretim yapan, ancak jeotermal enerjiyi kullanmayan diğer örtüaltı işletmeleri analiz edilmiştir.  Jeotermal kaynak kullanan örtüaltı işletmeler için tam sayım yöntemine göre, jeotermal kaynak kullanmayan işletmeler içinde oransal örnek hacmi yöntemine göre toplam 277 işletme ile anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları doğrultusunda, jeotermal kaynak kullanan ve kullanmayan işletmelerin bilgi kaynakları açısından farklılıklarını ortaya koymak üzere çoklu uyum analizi yapılmıştır. Çoklu uyum analizi sonuçlarına göre jeotermal kaynak kullanan işletmeler genellikle tarım danışmanları il/ilçe tarım müdürlükleri veya işletme teknik personeli gibi formal bilgi kaynaklarına başvururken, jeotermal kaynak kullanmayan işletmeler daha çok işletme sahibi, komşusu veya akrabası gibi informal bilgi kaynaklarına başvurmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Jeotermal seracılık, bilgi kaynakları, çoklu uyum analizi.  

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.