Dosyalar

JK-14 Kamuoyu Jeotermal Raporu Hazırlama Kılavuzu


JK-14 Kamuoyu Jeotermal Raporu Hazırlama Kılavuzu

 

(Uluslararası Standartlara Uygun Jeotermal Arama Sonuçlarını, Jeotermal Kaynak ve Rezervlerini Raporlama Kılavuzu)

Adil ÖZDEMİR - Jeoloji Yüksek Mühendisi

Doğal kaynaklar, ülkelerin ana zenginlik unsurlarından olup, jeotermal kaynaklarda doğal kaynakların önemli bir bölümüdür. Ülkeler bu doğal kaynakları esas alan projeksiyonlarını ve kalkınma planlarını, girişimciler ise yatırım risklerini kaynak güvenilirliğini esas alan sınıflandırmalar doğrultusunda yapmak ve belirlemek durumundadırlar. Bu açıdan, yerkabuğunda doğal halde bulunan jeotermal kaynakların tanımlanması ve sınıflandırılması önemlidir.

Jeotermal faaliyetlerin planlanmasının ve takvime bağlanmasının önemi anlaşıldıkça, üretilebilecek sıcaklık ve debiyi tahmin etmek için örnekleme verilerinin kullanımında bir artış olmuştur. Buna paralel olarak güvenilir kaynak ve rezerv tahmininin önemi de artmıştır.

Dünyada son yıllarda, Jeotermal Kaynak ve Rezervlerinin tahmini ve kamuoyuna rapor edilmesi yönünde artan bir eğilim görülmektedir. Rapor etme standartları; Jeotermal Kaynakları/Rezervleri tahmin veya sınıflama yöntemlerini düzenlemeden daha ziyade, jeolojik güvenilirlik ve göz önüne alınması gereken teknik/ekonomik faktörlere göre sıcaklık ve debi tahminlerinin yapılabilmesi ve sınıflaması için bir sistem sağlar. Rapor etme standartları; borsa ve mali kuruluşlar tarafından, Jeotermal Arama Sonuçları, Jeotermal Kaynak ve Rezervlerin kamuoyuna rapor edilebilmesi için gerekli asgari standartlar olarak

kabul edilir ve bu konuda en iyi uygulamaları tanımladıkları düşünülür. Bir süredir, ulusal rapor etme yönetmeliklerindeki tanım ve standartların karşılıkları için uluslararası anlaşmalar yapılmaktadır ve bu durum yaygınlaşarak devam etmektedir. Bu arada borsa kabul koşulları, söz konusu yönetmeiğe uymayan üyesine yaptırım uygulamayı kabul eden yabancı ülke meslek örgütlerinin üyelerini de “tanınan” (veya muteber) meslek adamı (uzman kişi eşdeğeri) olarak tanımlamaktadır. Bu tanınma veya kabul görme zincirinin dışında kalan meslek adamlarının, bu konuda iş yapmaları gittikçe zorlaşmakta ve imkânsız

hale gelmektedir. Ülkemizde Jeotermal Arama Sonuçlarının, Jeotermal Kaynak ve Rezervlerin raporlanmasında uluslararası standartların kullanılması amacıyla JK-14 Jeotermal Raporu Hazırlama Kılavuzu hazırlanmıştır.

 

JK-14 Jeotermal Raporu Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak hazırlanan bir rapor, kamu kurumları (MİGEM, MTA, Özel İdareler vb.) tarafından istenilen bir rapor değildir.

JK-14 Kılavuzunun hedef kitlesi, hem jeotermal enerji yatırımı yapacak kişi/kuruluşlar hem de jeotermal projelerde görev alacak olan jeoloji, jeofizik, maden ve petrol mühendisleridir. Kılavuz, bu bakış açısına uygun olarak hazırlanmaya çalışılmıştır.

Bu kılavuz, kapsamlı ve oldukça uzun süreli bir çalışmanın ürünüdür. Güncel olması amaçlanmış ve ülkemizde ilk kez yayımlanmıştır. Bu kılavuzun geliştirilme ve güncellenme sürecinin, kılavuzun uygulama aşamasında oluşacak deneyimlerle tamamlanacağı düşünülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: ÇED, Jeotermal enerji, MİGEM, MTA, Özel İdareler, 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.