Dosyalar

Mahalli _darelerin Hizmet Sunumunda Etkinlik, Salihli Belediyesi Jeotermal Örnegi


 

Mahalli _darelerin Hizmet Sunumunda Etkinlik, Salihli Belediyesi Jeotermal Örnegi

Ögr. Gör. Cüneyt TUNCER

Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksek Okulu, SAL_HL_

ÖZET

Çalısmamızda hizmetlerin gerçeklestirilmesinde Mahalli idarenin etkinligi

arastırılmaktadır. Bu çalısmada Salihli Belediyesi arastırma konusu yapılmıstır. Öncelikle teorik bilgi verilmistir. Daha sonra Salihli Belediyesi jeoter mal hizmetinin ölçegi ve jeotermal hizmeti ile ilgili anket çalısması yapılarak, jeotermal hizmetinin gerçeklestirilmesinde etkinlik araştırması yapılmıstır.

 

Anahtar Kelimeler: Mahalli İdare, Mahalli Hizmetler, Salihli Belediyesi.

 

The Example of the Salihli Municipalitys Jeothermal Activity As a Local Service Presentation ABSTRACT

In our study ,the efficiency of the local administration on presenting social service has

been studied.Because of the specific example, a field research has been done in Salihli

municipality.At first information has been given.Later ,the information about the Salihli

municipaliyts application of jeothermal has been gathered ,by a poll (system) consequently,the research on the Salihli manicipalitys presentation of jeothermal service has been done and the results of the research have been analyzed.

 

Key Words: Local Administration, Local Services, Salihli Municipality.

GİRİŞ

 

Piyasa üretiminde tüketicilerin her biri ayrı bir mal ve hizmet biriminden yararlanırlar. Tüketiciler satın aldıkları mal ve hizmet birimlerinin tüm faydasını sadece kendileri tüketirler. Serbest rekabet sartlarında piyasa bu ürünlerde kendiliginden en uygun üretim düzeyini (etkinlik) gerçeklestirebilir. Kamu hizmetlerinin ekonomik yapı içindeki temel nitelikleri, arzın siyasal talepçe düzenlenmesi, aynı ürün biriminden ortak tüketim, hizmetten yararlananların birbirine tüketimde rekabet içinde olmamaları kabulüne dayanır. Tüm kamu hizmetlerinin ortak niteligi siyasal talepçe düzenlenmeleridir. Kamu hizmetleri mevcut ekonomik yapının karakteristik özelligine göre farklı sekillerde tezahür edebilir (Bulutoglu,1995:65). Bazı kamusal mal ve hizmetlerin faydası özel mal ve hizmetler gibi pazarlanabilir. Yalnız bu tip mal ve hizmetlerin sunumunda etkinligin saglanması için, dıssallık özelligi dolayısıyla kamusal müdahalenin zorunlu olması gerekir. Teknik anlamda etkinlik, üretim teknolojisinin en düsük girdi (maliyet) ile en yüksek çıktının (fayda) saglanabilmesidir. Bu etkinlige “tahsis edici etkinlik “ de denilebilir ve optimal fiyatlandırma ile açıklanabilir. Bir hizmetin sunumunda etkinlik ise, hem marjinal fiyatlandırma kosulunun varlıgı ile (teknik etkinlik), hem de hizmetin tüketici tercihlerinin tam olarak karsılanması ile

 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Jeotermal enerji, Konut ısıtmacılığı, Jeotermal enerjinin kullanımı, ÇED, Jeotermal enerji, Mahalli İdare, Mahalli Hizmetler, Salihli Belediyesi.

 

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.