Dosyalar

MASPO Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. MASPO Jeotermal Enerji Santrali (35 MWe)


MASPO ENERJİ SANAYİ TİCARET. A.Ş. MASPO Jeotermal Enerji Santrali (35 MWe)

 

Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Göbekli Köyü, Domalan Sırtları

Çevresel Etki Değerlendirmesi  Paporu

 

Başvuru Dosyası

Manisa

Nisan - 2013

 

BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ

I.1 Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği

Proje Konusu Yatırımın Tanımı ve Ömrü

Maspo Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş tarafından Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Göbekli Köyü, Domalan Sırtları’nde (265 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı alan – 29 No’lu Saha) J-430 nolu jeotermal ruhsat alanında 35 MWe kapasiteli “Maspo Jeotermal Enerji Santrali” kurulması planlanmaktadır.

Söz konusu proje; 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (Değişiklik: 30.06.2011 tarih ve 27980 sayılı Resmi Gazete) Ek-I listesinde Madde 47 – “Jeotermal kaynağın çıkartılması ve jeotermal enerji kullanan tesisler (Isı kapasitesi 25 MWe ve üzeri)” kapsamında yer almakta olup ilgili yönetmelik gereği ÇED Başvuru Dosyası hazırlanmıştır.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan arama faaliyetleri sonucunda bulunan ve Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Kavaklıdere Beldesinde MTA Genel Müdürlüğü adına ruhsatlı J-430 nolu saha, 03.06.2007 tarih ve 5686 numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 16. ve geçici 3. maddeleri ile 11.12.2007 tarih ve 26727 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin geçici 1. Maddesi 7. fıkrası gereği ihale edilmiştir. Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Kavaklıdere Beldesinde J-430 nolu ruhsata ait jeotermal alan Maspo Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından alınmıştır.

J-430 numaralı saha içerisinde Maspo Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ait 4 adet ruhsatlı jeotermal arama sahası vardır. Bu sahalar Şekil I.1’de verilmiştir. Kurulması düşünülen 35 MW ‘lık santral 29 numaralı alanın (Ruhsat No : 265) sınırları içerisinde olacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Jeotermal enerji, Konut ısıtmacılığı, Jeotermal enerjinin kullanımı, ÇED, Jeotermal enerji, Mahalli İdare, Mahalli Hizmetler, Salihli Belediyesi.

 

 

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.