Dosyalar

Seraların Jeotermal Enerji ile Isıtılmasında Ortaya Çıkabilecek Çevresel Etkiler


GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 80-85

 Seraların Jeotermal Enerji ile Isıtılmasında Ortaya Çıkabilecek Çevresel Etkiler

 

Sedat Karaman Ahmet Kurunç

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 60240, Tokat

Özet: Ülkemiz tarım sektöründe seracılık ekonomik açıdan önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin kalkınmasıyla birlikte artan enerji tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunları konusunda toplumun duyarlılığı hızla arttığından, günümüzde çevreye en az zarar verecek kaynak kullanımının seçimi, teknik ve ekonomik etmenler kadar önemlidir. Jeotermal enerji kaynaklarının kullanımı önemli boyutlarda çevre kirliliğine neden olabilir ve bu çevre kirliliği canlılara ve doğaya zarar verebilir. Seraların jeotermal enerji kaynaklarıyla ısıtılması teknik ve çevre ile ilgili bir takım önlemler alındığı taktirde, ısıtma giderlerini en aza indirecek ekonomik bir yetiştiricilik olanağı sağlamakla birlikte, sera alanlarımızın artmasına da yardımcı olacaktır.

 1. Giriş

Üretim harcamaları içinde ısıtmanın payı % 60’lara kadar yükseldiğinden, seracılıktaki başarı bu oranın düşürülmesine bağlıdır. Bunun en etkin yolu ise doğal ısı kaynaklarından yararlanmaktır. Nitekim son yıllarda seracılığın yaygın olduğu diğer bir çok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de jeotermal enerjiye talep giderek artmaktadır. Bilindiği gibi jeotermal enerji yerkabuğu içinde erişilebilir derinliklerde geçirimli kayaçlar içinde yer alan, basınç altında aşırı derecede ısınmış suların içerdikleri ısı enerjisidir (Sevgican ve Eşder, 1984).

Dünyada jeotermal sıcak su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde bu kaynaklardan çok yönlü olarak yararlanılabilmekte olup bu kaynakların kullanım şekilleri arasında seraların ısıtılması önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle 1980’lerde başlayan enerji krizinden sonra sera ısıtmasında fosil yakıtı kullanan üreticiler alternatif enerji kaynakları kullanmaya başlamış ve jeotermal enerji bu dönemde daha da önem kazanmıştır (Van de Break, 1989). Dünyada jeotermal enerjinin seraların ısıtılması amacıyla kullanıldığı ülkeler arasında ilk sıraları Çin, Macaristan, İzlanda, İtalya Rusya, Tunus ve ABD almaktadır (Lund and Freeston, 2001).

Ülkemizin kalkınmasıyla birlikte artan enerji tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunları konusunda toplumun duyarlılığı hızla arttığından, günümüzde çevreye en az zarar verecek kaynak kullanımının seçimi, teknik ve ekonomik etmenler kadar önemlidir. Enerji sıkıntısı çekilen ülkemizde ucuz ve yenilenebilir gibi olumlu özellikleri nedeniyle doğal bir enerji kaynağı olan jeotermal enerji kaynaklarının önemi her geçen gün daha da artmaktadır (Oruç, 1994). Uzun ömürlülük ve düşük maliyet etkenlerinin yanı sıra çevre sorunları açısından da jeotermal enerjinin fosil enerji kaynaklarına göre tartışmasız üstünlükleri vardır. Seraların jeotermal kaynaklarla ısıtılması teknik ve çevre ile ilgili bir takım önlemler alındığı taktirde, ısıtma giderlerini asgariye indirecek ekonomik bir yetiştiricilik olanağı sağlamakla birlikte, sera alanlarımızın artmasına da yardımcı olacaktır (Filiz ve Dorsan, 1998).

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.