Dosyalar

TURCAS BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.


 TURCAS BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.

Kuyucak Jeotermal Enerji Santrali Teknik Olmayan Özet

 

Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Pamukören Beldesi, Yöre Mahallesi

1. GİRİŞ

Alternatif enerji kaynaklarından olan jeotermal enerji, tükenebilen enerji kaynakları ile yarışacak düzeyde potansiyeli olmamakla birlikte, yenilenebilir, uygun teknolojilerin kullanılması halinde kirletici etkisi olmayan, sürdürülebilen, yerli ve çevre dostu özellikleri ile öne çıkan bir enerji türüdür.

Dünyada ve ülkemizdeki hızlı nüfus atışı, sanayileşme, yatırımların büyümesi ve yaşam standartlarının yükselmesi, enerji alanındaki teknolojik ve bilimsel çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Ülkelerin kalkınma ve büyüme hızına bağlı olarak enerji ihtiyaçları da sürekli olarak artmaktadır. Günümüzde enerji tüketimi gelişmişlik düzeyi ile eş tutulmaktadır. Dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık %90'ı fosil yakıtlar olarak adlandırılan kömür, petrol ve doğal gazdan karşılanmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının yakın gelecekte tükenecek olması, yeni rezervlerin üretiminin oldukça pahalı olması ve yakıldığında atmosfere salınan karbondioksit (CO2) nedeniyle kirlilik yaratması, alternatif enerji kaynaklarının devreye girmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle son yıllarda fosil yakıtların yerine geçebilecek alternatif enerji kaynaklarından yararlanılması konusunda çalışmalar hızlanmıştır. Jeotermal enerji, hem düşük CO2 emisyon oranı ile hava kirliliği yaratmaması hem de yenilenebilir olması nedeniyle fosil yakıt kaynaklarına karşı önemli bir alternatif enerji kaynağıdır.

Jeotermal enerjiye dayalı elektrik santrali işletmeciliğinin iki ana bileşeni bulunmaktadır. Birincisi jeotermal enerji kaynağının (rezervuar) işletilmesi (üretim ve tekrar basma), ikincisi ise ısı enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve üretilen elektriğin ulusal şebekeye aktarımının yapılmasıdır.

Bu noktadan hareketle; TURCAS BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (Yatırımcı), Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Pamukören Beldesi, Yöre Mahallesi sınırlarında, Aydın Valiliği tarafından kendilerine 30 yıllığına elektrik üretmesi için verilen, birbirine komşu 2 adet ruhsatlı jeotermal saha (2009/102 ve 2009/147 numaralı sahalar) içinde 18 MWe kurulu gücünde jeotermal enerjiye dayalı bir elektrik santrali yapmayı planlanmaktadır. Planlanan Proje ile yılda 144.000.000 kWh elektrik enerjisi üretilecektir.

Türk çevre mevzuatı gereğince gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar için 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı “Çevre Kanunu”nun 10. maddesine dayanılarak 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nce belirlenen süreçler uygulanmaktadır. Dolayısıyla; Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Pamukören Beldesi, Yöre Mahallesi sınırlarında gerçekleştirilmesi planlanan “Kuyucak Jeotermal Enerji Santrali Projesi (Proje)” de ÇED Yönetmeliği’ne tabii bir Proje’dir. Bu kapsamda planlanan Proje için ÇED çalışmaları yürütülmüş ve bu çalışmalar 2014 yılında tamamlanmıştır.

2014 yılında 13,2 MWe kurulu gücündeki santral için “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmış, bu süre zarfında Yatırımcı tarafından yapılan optimizasyon çalışmaları ve sahadaki potansiyelin çok daha fazla olması nedeniyle, santralin 18 MWe kurulu güç ile devreye alınmasının daha uygulanabilir olacağı belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde 18 MWe kurulu gücündeki santral, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş ve söz konusu 4,8 MWe’lik

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.