Dosyalar

Türkiye’de Jeotermal Kaynakların Güncel Durumu Ve Yaşanan Sorunlar


Türkiye’de Jeotermal Kaynakların Güncel Durumu Ve Yaşanan Sorunlar

İbrahim AKKUŞ JMO BTK Jeotermal Üyesi - JMO Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Komisyonu Başkanı

 

GİRİŞ

Artan enerji ihtiyacı, fosil yakıtların yenilenememesi, maliyet fazlalıkları ve olumsuz çevre etkileri, ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Hızlı gelişmenin yarattığı tüketim artışı ve kaynak kullanımında fosil yakıtların giderek azalan rezervleri nedeniyle Türkiye’de de alternatif enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Türkiye enerji kaynakları konusunda, özellikle petrol ve doğal gaz rezervleri açısından dünya ölçeğinde yoksul bir ülkedir. Enerji ihtiyacını yerli kaynaklarıyla karşılayamayan Türkiye, her yıl arz güvenliğini sağlamak için enerji ithal etmektedir. Kaynaklarından üretilen enerjiden fazlasının tüketilmesi olgusu, enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğumuzu ifade eder. Türkiye’nin enerji ihtiyacını yerli kaynaklardan karşılama oranı % 28 olup karşı oranda da dışa bağımlıdır. Enerji tüketimindeki artış eğilimi ve dışa bağımlı olduğumuz gerçekliği, kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi, üretiminin arttırılması, güçlendirilmesi, maksimum faydanın türetilmesi, kısaca toplam enerji tüketimindeki mevcut payının artırılması gerekliliğini apaçık ortaya koymaktadır. Öte yandan bilinen bir gerçektir ama bir kez daha vurgulamakta yarar var: En etkili ve verimli enerji politikası, enerjinin ekonomik kullanılmasıdır. Bu bakımdan enerjinin israf edilmemesi de uygulanması gereken bu enerji politikası kadar önem taşımaktadır.

Yenilenebilir kaynaklardan, ülkemizin jeolojik zenginliği olan ve önemli bir potansiyeli barındıran jeotermal kaynakların araştırma sürecinin başından günümüze kadar yapılan çalışmalarda en büyük pay sahibi MTA Genel Müdürlüğü’dür. Sürecin en önemli aktörlerinden MTA’nın dışında, 90’lı yıllardan itibaren değişik kurum, kuruluş ve yatırımcılar da yaptığı çalışmalarla, jeotermal kaynağın bugünkü konumuna ulaşmasına önemli katkı sağlamışlardır.

Türkiye, geleneksel enerji kaynakları kadar olmasa bile, ülke geneline yayılmış olan jeotermal kaynaklarıyla yatırım yapılabilecek ekonomik bir potansiyele sahiptir. Günümüzde, jeotermal kaynaklar ucuz, temiz, sürdürülebilir, yerli, çok amaçlı kullanılabilir

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.