Dosyalar

Türkiye Jeolojisinin Sunduğu Zenginlik:Jeotermal Kaynaklarımız


Türkiye Jeolojisinin Sunduğu Zenginlik:Jeotermal Kaynaklarımız 

Jeotermal, kelime anlamı olarak yer ısısı anlamına gelmektedir. Jeotermal kaynak ise Jeolojik

yapıya bağlı olarak yerkabuğunun ulaşılabilir derinliklerinden, yeryüzüne su, buhar ve gaz ile de taşınabilen doğal ısı enerjisini ifade etmektedir. Bu enerjiyi, yeraltından ısınarak, yeryüzüne taşıyan sıcak suya da jeotermal akışkan diyoruz. Bu kavramlarla sıkça karıştırılan bir başka terimi de yazımız içinde kullanacağımız için açıklamak da yarar var; bu da Doğal mineralli su olup yerkabuğunun farklı derinliklerinde, uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan ve yeryüzüne kendiliğinden çıkan, mineral içeriği, yüksek tedavi yada şifa amaçlarıyla kullanılan içilebilir nitelikteki soğuk ve sıcak doğal suları ifade etmektedir.

Yer ısısı, yerküre merkezinde akkor halinde bulunan iç çekirdekten, daha az olarak da yerkürenin en dış kısmını oluşturan yerkabuğundaki radyoaktif bozunmaların ve bir miktarda bazı kimyasal reaksiyonların, yada bazı alanlarda bulunan “kızgın kuru kayala”rın etkisiyle yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde oluşur. Oluşan bu ısı, yeryüzünden yeraltına süzülen süzülürken yada ısınıp tekrar yüzeye çıkan sularla kayaçlar içinde gelişen kırık ve çatlaklar yoluyla yeryüzüne çıkarlar. Sıcak sular içinden geçtiği kayaçların mineral, tuz, ve çeşitli elementlerini eriterek bünyesine alarak zengin bir eriyiğe dönüşür. Bu nedenle her jeotermal sistemin farklı yapı ve özellikte olması nedeniyle akışkanlarda o sahalara özgü olarak farklı kimyasal özellikte olurlar.

 

Anahtar Kelimeler: Enerji piyasası, jeotermal enerji, Türkiye.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.