Dosyalar

Ayşegül ÇETİN, Ülkemizin Jeotermal Enerji Kapasitesi Ve Yapılabilecekler


 Ülkemizin Jeotermal Enerji Kapasitesi Ve Yapılabilecekler

Ayşegül ÇETİN

Jeoloji Yüksek Mühendisi

1. JEOTERMAL ENERJİ NEDİR?

Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklıkları sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir (Şekil 1.1). Ayrıca herhangi bir akışkan içermemesine rağmen bazı teknik yöntemlerle ısısından yararlanılan, yerin derinliklerindeki "Sıcak Kuru Kayalar" da jeotermal enerji kaynağı olarak nitelendirilmektedir.

Jeotermal sistem üç ana unsurdan oluşmaktadır (Şekil 1.2):

 Isı kaynağı,

 Rezervuar

 Isıyı taşıyan akışkan

 Örtü Kaya (geçirimsiz seviye)

 

Isı kaynağı yüksek sıcaklıklı (>600 °C) ve yüzeye yakın kısımlara ulaşabilen (5-10 km) magmatik sokulumlar olabileceği gibi, düşük sıcaklıklı sistemlerde de derinlikle birlikte artan normal sıcaklık (jeotermal gradyan -ortalama 2,5-3 °C/100 m) olabilmektedir. Rezervuar ise ısıyı taşıyan sıvının devir-daim edebileceği çatlaklı (permeable) kayaçlardır. Rezervuarların üzerinde bulunan geçirimsiz seviyeler örtü kayayı oluşturmaktadır.

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.