Dosyalar

Adana Jeotermal Enerji Aramaları Proje Tanıtım Dosyası


Adana Jeotermal Enerji Aramaları Proje Tanıtım Dosyası

Adana Ceyhan Narlık Köyü (Narlık-1, Narlık-2 Sondajı)

PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ Proje konusu faaliyet, MTA Genel Müdürlüğü tarafından Adana 10 Numaralı Ruhsat 4399,6 hektar alanın 300 m2’lik kısmı kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanan jeotermal kaynak arama faaliyetidir. Arama faaliyeti kapsamında Adana İli Ceyhan Narlık Köyü (10 Numaralı Ruhsat) mevkiinde bir adet 700 metre ve bir adet 1200 metre derinlikte olmak üzere toplam 2 adet sondaj çalışmasını yapılması planlanmaktadır (Ek-2). Yapılması planlanan sondaj çalışması 10 nolu ruhsatlarda tapulu şahıs arazisinde yapılacak olup sondaj çalışması yapılmadan önce, çalışmanın yapılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve arsa sahiplerinden gerekli izinler alınacaktır. Gerekli izinler alınmadan sondaj çalışmasına başlanmayacaktır. Yapılan jeolojik, jeofizik ve hidrojeokimyasal çalışmalar sonucu ilk olarak 10 nolu Jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahada Narlık-1 ve Narlık-2 sondaj çalışmaları yapılması planlanmaktadır.  MTA Genel Müdürlüğü tarafından açılması planlanan jeotermal kaynak arama sondaj çalışmaları 3 vardiya olarak yürütülecek çalışmalarda önceden yapılan planlama ve koordinasyon gereği her bir sondaj toplam 23 personel çalıştırılması planlanmaktadır. Sondajların planlanmasında, önceden yapılan jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal etüt çalışmalarından elde edilen veriler esas alınmıştır. Açılması planlanan arama sondajlarında karotlar alınıp jeofizik kuyu logu ölçümü yapıldıktan sonra kuyu kapatılacak ve alan rehabilite edilecektir. Her bir jeotermal kaynak arama sondajında çalışacak personelin içme - kullanma ihtiyaçlarını gidermek için su kullanımı söz konusu olacaktır. Her bir sondaj çalışmasında kişi başına su kullanımı ortalama 150 lt/kişi.gün alınarak; kullanılan günlük içme - kullanma suyunun toplam miktarı; 23 Kişi x 150 lt/kişi.gün = 3,45 m3/gün olarak hesaplanmıştır. Tesislerde çalışacak personelin kullanım suyu tankerle temin edilecektir. İçme suyu ise özel şirketlerden damacanalar ile sağlanacaktır. Jeotermal kaynak arama sondajları açılması sırasında sondaj çalışmasının ihtiyacı olarak ve yollarda tozlanmayı önlemek için günde yaklaşık 10 m3 su kullanılacaktır. Sondaj çalışmalarında kullanılacak kullanım suyu özel şirketlerden tankerle alınacaktır. Çalışma alanlarına ulaşım için yol açılması ve sondaj makinelerinin yerleştirilmesi için platform betonunun yapılması gerekecektir. Sondaj lokasyonlarına ulaşım için öncelikle var olan yollar değerlendirilecek, ihtiyaç doğması halinde arsa sahibinden gerekli izinler alınarak yeni yol açımına gidilecektir. Arazi hazırlığı aşamasında oluşan kazı malzemesi saha içerisinde uygun bir alanda depolanacak ve sondaj sonrası arazi düzenlemede kullanılacaktır. Bu işlemlerden önce üst toprak tabakası sıyrılıp ayrıca depolanarak muhafaza edilecek ve arama çalışmalarının sonlanmasını müteakip arazi düzenlemede işleminin ardından en üste tekrar serilecektir.  Sondaj çalışmaları esnasında su bazlı sirkülasyon sıvısı (sondaj çamuru) kullanılacaktır. Bu durum, çevreye olabilecek olumsuz etkileri en aza indirecektir. Sondaj çalışması esnasında dere ya da su kuyularından kullanılacak su için ilgili DSİ 6.Bölge Müdürlüğüne bilgi verilecektir.  Sondajlar esnasında kullanılacak sondaj sirkülasyon sıvısı Narlık-1 ve Narlık-2 sondajlarında kullanılacak sondaj çamuru yüzeyde kenarları çelik alaşımlı kalın saçtan yapılmış 3 adet çamur tankında sirkülasyon sıvısı havuzlarında depolanacaktır. Sondaj sirkülasyon sıvıları dere yataklarına deşarj edilmeyecek ve taşmalar önlenecektir. Sirkülasyon sıvısının özelliğini yitirmesi durumunda depolanması için tabanı ve kenar yüzeyleri geçirimsiz atık çamur havuzu açılacaktır. Atık çamur havuzları açılırken yüzeydeki üst toprak ayrıca sıyrılacak ve üst toprak depolama alanında depolanacaktır 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.