Dosyalar

Alibey KOÇ, Çeşme Jeotermal Projesinin Hedefi ve Uygulaması


Çeşme Jeotermal Projesinin Hedefi ve Uygulaması

 

Alibey KOÇ

ÖZET

Ülkemizdeki jeotermal enerji kaynaklarının konfor ısıtmasında, endüstriyel tesislerde, seralarda ve özellikle tarihi kültürel kökleri olan ılıcaların devamı olan termal tedavi merkezlerinde kullanılması giderek önem kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır. Balçova Jeotermal Enerjili Merkezi Isıtma Sistemi ve Balçova Termal Tedavi Merkezi gerçekleştirilmiş en büyük uygulamalardandır. Benzeri tesislerin sadece Ege Bölgesi’nde bile pek çok yörede (Denizli, Manisa, Salihli, Aliağa, Dikili, Bergama vb.) planlama ve uygulama aşamasında oldukları bilinmektedir.

Proje Çeşme yöresindeki jeotermal kaynakların sürdürülebilir, dünyadaki uygulamalarla uyumlu, çevreye zarar vermeyen ve günümüz teknolojisine uygun bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla önerilmektedir. Bu bağlamda, proje Çeşmenin turizm potansiyelini arttırarak Çeşme’nin ekonomik yaşamına canlılık kazandıracak ve muhtemel merkezi ısıtmayla fosil yakıtların kullanılmasını önleyerek hem çevreyi koruyacak, hem de döviz tasarrufu sağlayacaktır. Çeşme Jeotermal Projesi, jeotermal enerjinin kullanımıyla eğlence sağlık spor bileşenleriyle iç ve dış turizm potansiyeli açısından Çeşme’yi en üst sınıfa taşıma misyonu ve en üstte olma ve gelişmeyi sürdürme vizyonu ile planlanan, hem yerel hem ulusal etkileşimi olan bir projedir. Bu tür projeler, ilgili tüm kurum ve kuruluşların misyonu ve vizyonu paylaşması, desteği ve katkısıyla hayata geçirilebilmektedir.

 

1. GİRİŞ

Çeşme Jeotermal Geliştirme Projesinin kavramsal gelişimi 90’lı yılların başında başlamıştır. İzmir valiliğinin 1999 senesine kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi isteği üzerine İzmir İli Jeotermal Enerji Yüksek Danışma Kurulu 1999 senesine kadar yapılan çalışmaları incelemiş, değerlendirilmesini ve Çeşme Jeotermal Projesinin geliştirilmesi için öngörülerini İzmir Valiliğine sunmuştur. İzmir Valiliğinin 2001 yılı başında, Çeşme Otelciler Birliği ve otellerin temsilcileri ile yaptığı toplantılarla projelendirme aşaması hız kazanmış ve nihayet Çeşme Jeotermal 2001 Projesi geliştirilmiştir. İlk olarak Projenin oteller ayağının termal analizleri yapılarak termal su için yük analizleri tamamlanmıştır. Projenin ilk adımı, jeotermal enerjinin kullanım etkinliğini ve enerji seviyesini belirlemeyi mümkün kılacak saha özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak Çeşme Jeotermal Sahası’na ait yüzey arama ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasıdır. Bu alt proje Balçova Jeotermal Enerji Sanayi Tic. Ltd. Şti. tarafından MTA’ya yaptırılmıştır[1]. Çeşme Yarımadasındaki rezervuarın değerlendirilmesine yönelik bu çalışmalar sürdürülürken önceki çalışmalara dayanan lokasyonda, gelecek turizm sezonunda otellerin termal su gereksinimini karşılamak üzere proje revize edilmiş ve bir kuyunun MTA tarafından delinmesi ve jeotermal akışkanın otellere dağıtılmasını sağlayacak “I. Etap Termal Su Taşıma Hattı” nın proje ve uygulama çalışmaları Balçova Jeotermal Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tamamlanmıştır[2].

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.