Dosyalar

DEÜ Hastanes_ Jeotermal Kaynaklı Sıcak Sulu Isıtma Sisteminin Hidrolik Dengelenmesi


Burak KURSUN, DEÜ Hastanesi Jeotermal Kaynaklı Sıcak Sulu Isıtma Sisteminin Hidrolik Dengelenmesi

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Tezi

Makine Mühendisligi Bölümü, Termodinamik Anabilim Dalı

Burak KURSUN

Kasım, 2008

 

 

ÖZ

Bu çalısmada Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Arastırma Hastanesi klima santralleri sıcak su dolasım pompalarının sabit ve degisken devirli isletilmesi durumları için pompa enerji tüketimleri arastırılmıstır. Üç yollu kontrol vanası ve sabit devirli pompa kullanılan mevcut isletme durumunda olusan enerji tüketimi hesaplanarak, iki yollu kontrol vanası ve degisken devirli pompa kullanılması durumunda olusan enerji tüketim degeri ile karsılastırılmıstır. _ki yollu kontrol vanası kullanılması durumunda, su dönüs sıcaklıgının mevcut duruma göre degisimi ve buna göre jeotermal akıskan tüketimindeki azalma ayrıca hesaplanmıstır. Sisteme saglanan basınç sabit tutularak tüm sistemin degisken devirli merkezi pompa ile beslenmesi durumunda pompa güç ihtiyacındaki azalmanın %35, her bir ısıtma bölgesinin ayrı pompalarla beslenmesi durumunda ise %46 oldugu görülmüstür. Diger bir seçenek olarak pompaların saglanan basınç debi ile orantılı degisecek sekilde isletilmesi arastırılmıstır. Bu isletme kosulu ile ve tüm sistemin merkezi pompa ile beslenmesi durumunda pompa güç tüketimindeki azalma %83, her ısıtma bölgesinin ayrı pompa ile kontrol edilmesi durumundaki ise % 86 olarak hesaplanmıstır. Degisken devirli pompa ve iki yollu kontrol vanası kullanılması durumunda, yıllık ortalama su dönüs sıcaklıgındaki düsüs 25ºC’ a ulasmakta ve jeotermal akıskan tüketimi %33 oranında azalmaktadır.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.