Dosyalar

Fosil Yakıtların Kullanımından Kaynaklanan Hava Kirliliği Üzerine Jeotermal Enerji ve Doğalgaz Kullanımının Etkisi: Afyon Örneği


Fosil Yakıtların Kullanımından Kaynaklanan Hava Kirliliği Üzerine Jeotermal Enerji ve Doğalgaz Kullanımının Etkisi: Afyon Örneği

 

Ali KECEBAS*, Engin GEDK**, Muhammet KAYFECĐ***

*Afyon Kocatepe Universitesi Teknik Eğitim Fakultesi, 03200 Afyon/TURKİYE

**Karabuk Universitesi Teknik Eğitim Fakultesi, 78050 Karabuk/TURKİYE

***Karabuk Universitesi Meslek Yuksek Okulu, 78050 Karabuk/TURKİYE

alikecebas@aku.edu.tr, egedik@karabuk.edu.tr, mkayfeci@karabuk.edu.tr

 

Özet

Dünya nüfusunun sürekli arttığı, teknolojinin hızla geliştiği ve bu gelişmelere paralel olarak enerji tüketiminde de büyük bir artış olduğu görülmektedir. Günümüzde fosil kokenli enerji kaynaklarının sınırlı olması, tüketimin sürekli artması ve bu enerji kaynakların gittikce azalması enerji fiyatlarının sürekli artmasına neden olmaktadır.

Ayrıca bu enerji kaynakları bilinçsizce kullanıldığında çevre problemlerinin özellikle de hava kirliliğine neden olmaktadır. Hava kirliliğinin bilhassa kıs aylarında ölümcül boyutlara ulaşması, bu konuda yakıt kaynaklı kirlenmenin önemini vurgulamaktadır. Bu çalışmada Afyon merkezde bulunan meskenlerde kullanılan yakıtlara göre atmosfere salınan emisyonlar belirlenir. Jeotermal enerji ve doğalgazın ısıtma amaçlı kullanımına dikkat çekilir. Ayrıca Afyon’da kullanılan kaynaklara sahip diğer şehirlerimize örnek oluşturması için jeotermal enerji ve doğalgaz kullanımının hava kirliliğini önlemedeki katkısını güncel rakamlarla ortaya koymaktadır. Sonuçlar; yakıtların yakılması durumunda açığa çıkan SO2 ve PM yerel emisyonları jeotermal için 1,7 bin ton SO2/yıl ve 421 ton PM/yıl ve doğalgaz icin ise 0,2 ton SO2/yıl ve 3,8 ton PM/yıl azaldığını gösterir. Afyon örneğinden jeotermal ve doğalgaz ısıtma ile büyük miktarlarda SO2 ve PM emisyonlarını önlemektedirler.

 

Anahtar Kelimeler : Fosil yakıt, jeotermal enerji, doğalgaz, hava kirliliği, SO2, PM

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.