Dosyalar

Geven (Kütahya) Alanının Jeolojisi Ve Jeotermal Olanaklarının Değerlendirilmesi


Geven (Kütahya) Alanının Jeolojisi Ve Jeotermal Olanaklarının Değerlendirilmesi

 

Geologıcal Features Of Geven (Kütahya) Fıeld And Evaluatıon Of Its Geothermal Resources

Servet YILMAZER 1, Suzan PASVANOĞLU 2, Serkan VURAL 3

1,3 Gayzer Yer Bilimleri Ltd. Şti., 35050, Bornova-İzmir, gayzer@gayzeryerbilimlerii.com

2 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 41100, Kocaeli, suzan@kocaeli.edu.tr

 

Yayına Geliş (Received): 16.02.10, Yayına Kabul (Accepted): 15.03.11

*Sorumlu yazar, corresponding autor

 

ÖZ : Geven köyü, Kütahya’nın yaklaşık 15 km kuzeybatısında bulunmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi adına yapılan araştırmalar sonucunda, Geven köyü çevresinde yeni bir jeotermal alanın varlığı ortaya çıkarılmıştır. Geven bölgesinde ortalama 40 km2’lik bir alanda 1:25000 ölçekli jeoloji haritası yapılarak, stratigrafik konum ve tektonik sistem belirlenmiştir. Araştırma kapsamında 2005 yılında derinliği 500 m olan Geven-1 (G-1) kuyusundan, pompalı üretim debisi 20 l/s ve kuyu başı sıcaklığı 48ºC olan jeotermal akışkan elde edilmiştir. Yine Üniversite tarafından 2009 yılında Geven jeotermal alanında açılan OA–1 nolu kuyunun derinliği 600 m, kuyu başı sıcaklığı 55ºC ve kompresör debisi 55 l/s’dir. Geven jeotermal alanına uzaklığı yaklaşık 4 km olan Yoncalı jeotermal alanında ise, özel ve resmi kuruluşlar tarafından yapılan sondajlardan üretilen akışkan, sağlık ve termal turizminde kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Geven ve Yoncalı jeotermal alanı suları jeokimyasal olarak karşılaştırılmış ve iki jeotermal alanın benzerlikleri araştırılmıştır. Yoncalı ve Geven jeotermal alanı sularının CaCO3 bileşimine sahip aynı akiferlerden gelen sular olduğu anlaşılmıştır. Buradan hareketle Geven ve Yoncalı’nın aynı sistem içerisinde kalan farklı iki

jeotermal alan olduğu söylenebilir. Ayrıca Yoncalı ve Geven jeotermal alanlarındaki sondaj verilerinden yararlanarak bu alanlar için hesaplanan muhtemel jeotermal potansiyel yaklaşık 10 MWt’dir.

 

Anahtar Kelimeler: Jeotermal jeoloji, jeokimya, jeotermal potansiyel, Geven, Kütahya, Türkiye.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.