Dosyalar

Havza Jeotermal Sahasında Yapılan SH-5 Ve Diğer Sondajların Genel Değerlendirmesi


Havza Jeotermal Sahasında Yapılan SH-5 Ve Diğer Sondajların Genel Değerlendirmesi

 

Evaluation Of SH-5 And Other Drillings Operation İn Havza Geothermal Field

Bülent TOKA (*) - Mehmet ŞAHİN (**)

 

ÖZET

Bir sahadaki sondaj çalışmalarının başarısı, sahada yapılmış olan daha önceki çalışmaların incelenmesi, bölge yeri tespiti, uygun makine ve ekipmanın seçilmesi, kuyu tasarımının yapılması, yeterli ve eğitimli personelin görevlendirilmesi ve en uygun sondaj sıvısı seçimi gibi teknik detaylar bağlıdır. Samsun-Havza jeotermal sahasında 1983–2004 yılları arasında sıcak su aramalarına yönelik olarak 9 adet sondaj yapılmıştır. Bunlardan sadece dört kuyu (SH-1/C, SH-3, SH-4 ve SH-5) sondaj tekniği ve kuyu verimi açısından başarı ile tamamlanabilmiştir.

Havza jeotermal sahasında 1986 yılında açılan SH-1/C kuyusunun kuyubaşı basıncı 50 kg/cm2 ve artezyen debisi 45 lt/sn iken; 2004 yılında bu kuyudan 33 metre uzakta açılan SH-5 kuyusunda sıcak suyun statik seviyesi 78 metre ve debisi 17,4 lt/sn olarak ölçülmüştür.

 

Anahtar Sözcükler: Samsun-Havza Jeotermal Sahası, Sondaj Tekniği, Sondaj çamuru,  jeotermal Enerji

 

ABSTRACT

Success of drilling operation depends on technical details like the evaluation of earlier drillingoperations on the same field, determination of drilling location, selection of suitable rig and equipment, proper well design, experienced personnel as well as finding the most drilling fluid type. Although nine exploration wells were drilled in Samsun-Havza geothermal field in the period of 1983- 2004, only the four of them (SH-1/C, SH-3, SH-4 and SH-5) were completed successfully for production.

While well head pressures and fluid production rates were measured 50 kg/cm2 and 45 l/s for well SH- 1/C in an artesian flow in 1986, the newest wellbore SH-5 (only 33 m away from SH-1/C) drilled in 2004 has a static level 78 m and a flow rate of 17,4 l/s with a pump.

Keywords: Samsun-Havza Geothermal Field, Drilling Technology, Drilling Mud, Geothermal Energy

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.