Dosyalar

Jeofizik Yöntemlerle Gülbahçe Körfezindeki Jeotermal Potansiyelin Araştırılması


Jeofizik Yöntemlerle Gülbahçe Körfezindeki Jeotermal Potansiyelin Araştırılması

 

Bade PEKÇETİNÖZ
Cem GÜNAY
Mustafa EFTELİOĞLU
Erdeniz ÖZEL

 

ÖZET

Çalışma alanı Gediz grabeni’ in bir parçası olan Gülbahçe Körfezini kapsamaktadır. Ege Bölgesinde kıyıda yapılan çalışmalarda elde edilen verilerden jeotermal enerjiye sahip rezervuarların deniz altında devam etme olasılığının yüksek olduğu düşünülmesine rağmen henüz bu konuda yapılan çalışmalar yok sayılabilir. Bu amaçla Gülbahçe körfezinde, yüksek ayrımlı sismik (3.5 kHz) ve sonar çalışmaları, geoteknik çalışmalar ile ısı akısı ölçümleri ypılarak körfezdeki jeotermal kapasitenin belirlenmesi amaçlanmıştır. Körfezde doğal çıkışların olduğu alanlardaki sıcaklık değerleri yaklaşık olarak 30-35°C olarak ölçülmüştür. Kara verileri derindeki rezervuar sularının 100°C ve üzerinde olduğunu göstermektedir. Hem kara verileri hem de Gülbahçe Körfezinden elde edilen veriler, çalışma alanın jeotermal açıdan aktif olduğunu ve gelecekte yüksek potansiyelli alternatif enerji üretim merkezi olma olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gülbahçe Körfezi, jeotermal potansiyel.

 

ABSTRACT

The area of study is consists of Gülbahçe Gulf which is a part of Gediz graben. Even though it is considered according to the data acquired in the studies carried out in Aegean Region at the coast that the reservoirs that have geothermal energy most probably continue under the sea, it can be said that there is not yet a research or study carried out in this regard. For that purpose, high-differential seismic (3.5 kHz) and sonar studies, geotechnical studies and heat flow measures were carried out in the gulf in order to determine the geothermal capacity in the gulf. The temperature values in the areas where there are natural discharges in the gulf were measured to be approximately 30-35°C. Land data shows that the reservoir waters in the depths of the sea have a temperature of 100°C and more. Both land data and the data gathered from Gülbahçe Gulf have shown that the area of study is the active field in sense of geothermal resources thus the location has a high possibility of being an alternative  energy production center with high potential in the future.

Key Words: Gülbahçe gulf, geothermal potential.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.