Dosyalar

Jeotermal Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi İle Araştırılması


Jeotermal Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi İle Araştırılması 
 
Akarçay Havzası (Afyonkarahisar) Arş.Grv. Mustafa Yalçın1, Prof.Dr. Fatmagül KILIÇ2 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar 2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, İstanbul mustafayalcin@aku.edu.tr, fkilic@yildiz.edu.tr
 
Özet: Enerji üretiminin oldukça önemli olduğu günümüz dünyasında, çevre ve atmosfere zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerjinin üretimi büyük önem taşımaktadır. Afyonkarahisar ili Ege bölgesindeki önemli jeotermal potansiyele sahip illerdendir. İl sınırları içerisindeki jeotermal sahalardaki çok sayıda kaynak ve kuyulardan, termal turizmi, konut ısıtmacılığı, seracılık, balneolojik uygulamalarda yararlanılmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse Afyonkarahisar ilinde coğrafi bilgi sistemlerinde (CBS) yöntemleri birlikte kullanılarak jeotermal alanların araştırılması yönünde yapılan etkin bir çalışma bulunmamaktadır. Planlanan çalışma kapsamında, bölgedeki jeotermal alanların belirlenmesinde, CBS  tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Yöntemi (ÇÖKA) sonuçları karşılaştırılacak ve jeotermal potansiyeli olan bölgeler önerilecektir. Jeotermal potansiyel bakımından ülkemizde ilk sıralarda yer alan termal başkenti olarak anılan Afyonkarahisar il sınırlarında, Akarçay Havzası sınırları içerisinde yeni kaynaklar elde edilmesiyle termal turizmi, konut ısıtmacılığı, seracılık ve balneojeolojik uygulamalar için potansiyeli artıracak ve ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimine katkıda bulunacaktır.  Anahtar Sözcükler: CBS, ÇÖKA, Jeotermal Enerji Kaynakları 
 
Geothermal Exploration With GIS Based Multi Criteria Decision Making Methods: Akarcay Basın (Afyonkarahısar) 
 
Abstract: Energy production is very important in today's world. Especially geothermal energy production that is renewable energy sources and not to harm the environment and atmosphere, is very important. Afyonkarahisar is a significant geothermal potential city in the Aegean Region of Turkey. The city has a lot of springs and wells that utilized to thermal tourism, house heating, greenhouses, balneologic application. Both in our country and the province of Afyonkarahisar, didn’t effectively use a combination of remote sensing and GIS methods to the issue of exploring geothermal areas. Afyonkarahisar  is the first place among cities and known the capital of thermal in the Turkey, in terms of Geothermal potential. In the planned study, defined by GIS based Multi-Criteria Decision Analysis Method (MCDM) results will be compared for exploring geothermal areas in the working area. Finally geothermal potential areas will be proposed. Exploring the new resources in the city within the boundaries of Akarcay Basin, increase potential of thermal tourism, housing heating, greenhouse and balneogeological applications and contribute to the renewable energy production in our country. 
 
Keywords: GIS, MCDM, Geothermal Energy Sources 
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.