Dosyalar

Jeotermal Alanların Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması ve Uygulama Örnekleri


Jeotermal Alanların Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması ve Uygulama Örnekleri
 
 
Züheyr KAMACI  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Isparta 
 
ÖZET 
 
Dünyada yenilenebilen enerji kaynaklarından jeotermal enerjinin elektrik üretimi ve merkezi ısıtmada kullanıldığı düşünülürse, günümüzde yıllık 77 milyon varillik petrol eşdeğer tasarruf sağlar. Jeofizik arama yöntemleri, jeotermal alanların hem araştırılmasında hem de geliştirilmesinde ve doğrudan gözlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Sıcaklık anomalilerini doğrudan doğruya gösteren ve mekanik sondaj yerlerinin belirlenmesinde en etkili yöntemler, termal ve jeoelektrik yöntemlerdir. Ancak söz konusu jeotermal alanların araştırılmasında anılan jeofizik arama yöntemlerinden başka Gravite, Manyetik, Sismik, Radyometrik, Kuyu Jeofiziği ve Kuyu Logu ile jeotomografinin birlikte kullanılması halinde daha iyi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Buradan hareketle, bu makalede jeofizik arama yöntemleri kullanılarak jeotermal alanların saptanması ile ilgili dünyadan ve ülkemizden iki uygulama örneği verilmiştir. Bunlardan Uşak-Banaz  jeotermal alanında jeoelektrik  yöntemler kullanılarak yapılan çalışma sonucunda 55 °C’de artezyen yapan sıcak su bulunmuştur. 
 
Anahtar  Kelimeler : Jeotermal enerji, Jeofizik yöntemler  
 
 
EXPLORATION BY MEANS OF GEOPHYSICAL METHODS OF GEOTHERMAL FIELDS AND CASE STUDIES 
 
 ABSTRACT 
 
Geothermal  energy which is one of   the  reuseable  energy resources, can save as much as 77 million barrels of petroleum equivalent annually when used in the production of electricity and heating-environment. Geophysical exploration methods plays in important role in the fields of geothermal exploration, development and observational studies. Thermal and geoelectrical methods are the most effective methods which shows the temperature variation anomalies and mechanical drilling places. But, when the other methods of gravity, magnetic, radiometric, well geophysics and well logs can be used in conjunction with seismic tomography, apart from the mentioned geophysical exploration method, better results could be obtained. From the above mentioned facts various case history reports are given from our country and worldwide to determine geothermal energy resources by using geophysical exploration technique application. From these results of studies a 55 °C hot water artessian aquifer is found in the Uşak-Banaz geothermal field by applying geoelectrical methods. 
 
Key Words: Geothermal energy, Geophysical methods 
 
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.