Dosyalar

Jotermal Bir Kaynak İçin Güç Çevrimlerinin Termodinamik ve Ekonomik Analizleri


Jotermal Bir Kaynak İçin Güç Çevrimlerinin Termodinamik ve Ekonomik Analizleri
 
 
Ahmet COŞKUN Ali BOLATTÜRK Mehmet KANOĞLU 
 
ÖZET 
 Enerjinin güvenli ve sürdürülebilir temini ve çevreye verilen zararı en aza indirme amacı, fosil kaynaklardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hızlandırmaktadır. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan jeotermal enerji bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli ölçüde kullanılır duruma gelmiştir. Türkiye, jeotermal kaynaklar bakımından zengin olmasına rağmen, bu kaynakların çoğu güç üretiminde kullanılmamaktadır.  
 
Kütahya-Simav bölgesindeki jeotermal kaynağın özelliklerine göre en yüksek net güç, ısıl ve ekserjetik verim açısından en uygun santraller seçilmiş olup, bu santraller çeşitli parametrelere göre optimize edilmiştir. Bu santraller; çift akışkanlı, rejeneratörlü çift akışkanlı ve Kalina çevrimli santrallerdir. Seçilen santraller net güç, enerji ve ekserji verimlerini maksimum yapan türbin giriş basıncına göre optimize edilmiştir.  İncelenen santrallerde türbin giriş basıncının net güce, ısıl ve ekserjetik verime olan etkileri incelenmiştir. Termodinamik analizlere göre seçilen ve optimize edilen santrallerin, enerji ve ekserji analizlerinin yanı s ıra faiz, enflasyon ve eskalasyon oranlarının maliyetlere ilave edildiği ekonomik analizleri de (birim enerji başına düşen maliyetler, geri ödeme süreleri vs.) yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Kütahya-Simav bölgesinde en iyi güç çıktısının sırasıyla; kalina çevrimli, çift akışkanlı ve rejeneratörlü çift akışkanlı santrallerde olduğu görülmektedir. 
 Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, verim, ekserji, yenilenebilir enerji, optimizasyon, ekonomik analiz. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 Safe and sustainable supply of energy and the aim of minimizing the damage given to environment accelerate the transition to renewable energy sources. Geothermal energy which is one of the renewable energy sources came to the usable situation significantly in Turkey like in the entire world, as well. Although Turkey is rich in terms of geothermal sources, most of these sources can not be used in power generation. 
 
According to properties of geothermal source in Kütahya-Simav region, optimum plants in terms of maximum net power, thermal and exergetic efficiency were selected and these plants were optimized according to various parameters. These plants are single flash, double flash, binary, combined, regenerative binary, regenerative binary with heat exchanger, binary with regenerator and Kalina cycle plants. Selected plants were optimized according to turbine inlet pressure maximizing net power, energy and exergy efficiencies. The effects of turbine inlet pressure on net power, thermal and exergetic efficiency were investigated in the plants studied. Besides energy and exergy analysis of the plants which were selected and optimized according to thermodynamic analysis, economic analysis (the costs per unit energy, payback periods, etc) in which interest, inflation and escalation rates were added to the costs were also done. According to the results obtained, it is seen that the best power

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.