Dosyalar

Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Bina İçi Sıcaklık Kontrolünün Dönüş Sıcaklığa Etkisi


Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Bina İçi Sıcaklık Kontrolünün Dönüş Sıcaklığa Etkisi
 
 
Serhan KÜÇÜKA 
 
 
ÖZET 
 Jeotermal bölge ısıtması dağıtım sistemlerinin tanıtımı yapılarak, açık ve kapalı dağıtım devrelerinin ve bina içi kontrol sistemlerinin bölge devresinde dolaşan akışkanın dönüş s ıcaklığına olan etkisi araştırılmıştır.  Jeotermal ısıtma uygulamalarının büyük çoğunluğunda, jeotermal akışkanların korozif veya taş yapıcı özelliğinden dolayı, bölge ısıtma devresi bir ısı değiştirgeci yardımı ile jeotermal akışkandan ayrılmakta ve kapalı dolaşım devresi olarak kurulmaktadır.  Geniş dağılımı ve yükseklik farkı olan bölgelerde, farklı binalar arasındaki hidrolik dengesizlikleri sınırlamak ve bina içi dağıtımı daha iyi kontrol etmek üzere, bina içi devresi dolaşımı bölge devresinden tekrar ayrılmaktadır.  Ancak ısı değiştirgeçlerinde oluşan sıcaklık farkı, jeotermal akışkan dönüş sıcaklığının bina devresine göre yüksek kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, jeotermal akışkanın enerjisinden yararlanma oranını azaltmaktadır.  Diğer yandan bina içi ısıtma ve kontrol sisteminin tasarımı, suyun enerjisinden en yüksek oranda yararlanmaya izin verecek şekilde olmalıdır.  Bu şekilde, bölge devresi su dolaşım debisinin azaltılması ve jeotermal akışkanın enerjisinden en yüksek oranda yararlanılması sağlanmış olur.   
 
Bu çalışmada,  bina içi devresi bölge devresinden ayrılmış ve ayrılmamış olan dağıtım sistemleri için, bina iç mahal sıcaklık kontrolünün bölge devresi dolaşım debisine ve jeotermal akışkan dönüş sıcaklığına etkisi araştırılmıştır.  Bu kapsamda örnek olarak Balçova bölge jeotermal ısıtma sistemi incelenmiş, jeotermal akışkan kullanımının mevcut ısıtma yükleri değişmeden yıllık toplamda Balçova jeotermal bölge ısıtma sistemi için %15’e varan oranlarda azaltılabileceği gösterilmiştir.  
 Anahtar Kelimeler: Balçova Jeotermal bölge ısıtma sistemi, bölgesel ısıtma sistemlerinde sıcaklık kontrolü, bölgesel ısıtma sistemi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 The temperature of the water returning from the network affects greatly the efficiency of a geothermal district-heating system.  The temperature of the returning water depends on whether there is a heat exchanger between network flow and indoor circulation.   Most of the geothermal district heating systems geothermal flow is separated from district flow to prevent corrosive or scale effects of geothermal fluid. Indoor circulation is separated also from network circulation to balance water distribution.  In this paper, four control logics are defined to supply comfort temperature in living rooms.  Return temperature and circulation rate of network flow are calculated for Balçova Geothermal district heating system.  The results show that the flow rate of the network flow and annual consumption of the geothermal fluid could be decreased about 10% or over by using optimum control logic in this heating area. 
 Key Words: Balcova geothermal district heating systems, temperature control for district heating system, district heating system 
 
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.