Dosyalar

Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Isı Yükü Tahmini


Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Isı Yükü Tahmini
 
 
Adil Caner ŞENER  Sarp YELETAYŞI  Macit TOKSOY 
ÖZET 
Bu  makalede  jeotermal  bölge  ısıtma  sistemlerinde  (JBIS)  kısa  dönem  (72  saatlik)  ısı  talebinin  (yükünün)  modellenmesi  konusu  anlatılmaktadır.  Çalışmada  ısı  yükü  modellemesi  istatistiksel  bir  yöntem olan zaman serisi analizi tekniği kullanılarak yapılmıştır. Önerilen metod daha sonra Balçova  JBIS sistemi ısı yükü veri tabanı üstünde denenmiş ve gerçekleşen ısı yükü ile tahmin edilen ısı yükü  karşılaştırılması verilmiştir. Çalışmanın amacı ısı yükü tahminin neden gerekli olduğunu ve ülkemiz  jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde “ısı yükü” tahmininin mümkün olduğunu göstermektir. 
1.GİRİŞ 
Jeotermal bölge ısıtma sistemleri de diğer ısıtma sistemleri gibi tepe ısı yüküne göre tasarlanırlar ve  ısıtma  sezonunun  büyük  bir  bölümünde  kısmi  yüklerde  çalışırlar.  Isıtma  sistemlerinde  ısı yükünü  belirleyen bir numaralı etken dış hava sıcaklığıdır, bununla birlikte büyük bir bölge ısıtma sisteminin  hava  sıcaklığı  değişimlerine verdiği  tepki  bir  çok  etkene  bağlıdır ve  statik  ısı  yükü  hesapları  ile  belirlenemez. Gelişmiş ülkelerde bulunan bölge ısıtma sistemlerinde ısı yükünün tahmini için ısı yükü  tahmin  modelleri  kullanılmakta  ve  bu  modeller  sistem  verileri  ışığında  devamlı  olarak  güncellenmektedir. Böylece bölge ısıtma sistemi aboneleri ihtiyaçları olan ısıyı doğru miktarda ve  doğru zamanda alabilmektedirler.  Isı yükü tahmini optimum işletme stratejisinin belirlenmesinde ilk adımı ve diğer adımlar için en önemli  veriyi oluşturur. Konvansiyonel enerji kaynaklı bölge ısıtma sistemlerinde olduğu gibi, bir jeotermal  bölge  ısıtma  sisteminin  optimum  koşularda  işletilmesine  sağlayacak  kontrol  stratejisi  ısı  yükünün  modellenmesine gereksinim duyar. Isı yükünün modellenmesi, sisteme bağlı binaların herhangi bir  andaki ısı kayıplarının hesaplanabilmesine imkan veren modelin kurulmasıdır. Örnek olarak üstünde  çalışılan  Balçova­Narlıdere  sistemine  bağlı  yaklaşık  900  binanın  termo  fiziksel  özelliklerinin  bilinmemesi, dinamik ısı yükü hesaplama simülatörlerinin kullanımını mümkün kılmamaktadır. Sisteme  bağlı binalara verilen toplam enerji  2001 yılından itibaren  düzenli olarak, ölçülen eşanjör giriş ve çıkış  sıcaklıkları ile şehir şebekesi debisinden hesaplanmaktadır. Günlük olarak hesaplanan bu değerler,  mevcut sisteme, ideal olmamakla beraber verilen enerjidir. Bu çalışmada amaç eldeki verilere zaman  serisi analizi yöntemi uygulayarak ve Balçova JBIS’nin ısı yükü modelini çıkarmak ve bu modelden  yola çıkarak sistemin ısı ihtiyacını önceden tahmin etmektir.
 
Isı Yükü Tahminin Faydaları 
Isı yükünün tahmini JBIS operatörüne sistemi gerçekten kontrolü altına alma şansı verir. Isı yükü  tahmini yapmayan bir sistem kontrol stratejisi sistemde oluşan değişikliklere tepki vermek 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.