Dosyalar

Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde İşletme: Gözlem


Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde İşletme: Gözlem  
 
Macit TOKSOY Fasih KUTLUAY Cihan ÇANAKÇI A. Caner ŞENER 
 
 
ÖZET  
 Jeotermal Bölge Isıtma Sistemleri işletmeciliğinin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi sistemin  normal ve arıza konumlarında, tüm işletme parametrelerinin gözlenmesi, kayıtlarının tutulması ve elde edilen değerlerin, işletmenin ilk çalışma-tasarım koşullarını, performansını sağlayıp sağlamadığı ve işletmede teknik ve ekonomik anlamda geliştirilmesi anlamlarında yorumlanmasıdır. Gerek optimum işletme koşullarının sağlanması ve geliştirilmesi için, gerek periyodik ve koruyucu bakım programlarının uygulanması açısından periyodik gözlem (bilgilerin okunması), kayıt (bilgilerin kaydedilmesi) ve değerlendirmesi zorunludur. Bu çalışmada  Balçova-Narlıdere JBIS’de oluşturulan gözlem ve kayıt sistemi ile bunlara ilişkin değerlendirmeler örneklenmiştir.  
 
 
1. GİRİŞ 
 Jeotermal bölge ısıtma sistemleri, Balçova-Narlıdere JBIS’de olduğu gibi, farklı amaçlı yapılara (konut, otel, hastahane, eğitim kurumları, ibadet  cami, kamu binaları, iş-alışveriş merkezleri) yıl boyunca ısıl konfor sağlayan, bu nedenle insan sağlığı ile doğrudan ilgili enerji sistemleridir. Bu toplumsal hizmetin etkin (performansı tasarıma uygun, güvenilir, yetkin-hizmet verebilen) sürekli ve ekonomik şekilde yürütülmesi, modern işletmeciliğin tüm fonksiyonlarının yerine getirilmesiyle mümkün olabilir. Yönetimde yaşam döngü maliyeti kavramının  (life-cycle cost concept of management) boyutlarından biri olan etkinlik, yetkinliğin (capabilitiy) ve dayanaklılık (dependability); dayanaklılık, güvenirlilik (reliabilitya) ve bakımlanabilirliğin (maintainability)  fonksiyonu olarak analitik olarak tanımlanmıştır1.  Bir başka deyişle günümüzde bu değerler niteliksel değil sayısal olarak ifade edilmekte, işletmelerin değerlendirmeleri de bu sayısal değerlere bakılarak yapılmaktadır. 
 Ekonomiklik maliyetleri minimize eden optimum işletme koşullarının (doğru yapılmış tasarım değerlerinde) sürdürülmesi veya (işletme sürecinde) yaratılması ile, etkin ve sürekli hizmet verme ise periodik ve koruyucu bakım sistemlerinin uygulanması ile mümkün olur. Modern işletme ve bakım mühendisliği sistemlerinin önemli unsurlarından biri,  söz konusu uygulamaların yapılabilmesi için gerekli olan, sistem ve ekipmanlarının durumlarının gözlenmesini gerektirir. Gözlem (monitoring), hem ilgili sistem şartlarının (sıcaklık, debi, basınç vs)  ve ekipmanlarının şartlarının (titreşim, yük, ses vs) gözlenmesini ve kayıt edilmesini (test raporları) hem de değerlendirilmesi süreçlerini içerir. Bu süreçlerin sonunda, işletme ve bakım planları gerçekleştirilir.                                                      
 a Dependability ve reliability kelimeleri İngilizce’de eş anlamlıdır ve Türkçe karşılıkları güvenilirlik olarak verilmektedir. Dependability, Türkçe de  teknik terim olarak dayanaklılık olarak karşılık bulduğu görülmektedir. ASHRAE Aplications Handbook’ta(1999, Chapter 37) verilen tanımlar ise şöyledir: “Dependability (bağımlılk), bir sistemin durumunun ölçüsüdür. Sistemin, hizmet ömrünün başlangıcında çalışır durumda olduğunu kabul ederek, dependability hizmet ömrünün içindeki herhangi bir anda çalışabilir durumda olma olasılığıdır. Reliability(güvenilirlik) ise tanımlanmış bir zaman periodunun öngörülen bir dilimi içerisinde sistemin çalışacağını gösterir”. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.