Dosyalar

Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinin Enerji Analizlerinde Tesisat Hataları Nedeniyle Yaşanan Debi Ölçüm Sorunları


Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinin Enerji Analizlerinde Tesisat Hataları Nedeniyle Yaşanan Debi Ölçüm Sorunları 
 
Tuğrul AKYOL Asiye ASLAN Bedri YÜKSEL 
 
 
ÖZET 
 Balıkesir, çevresi ile birlikte jeotermal enerji bakımından ülkemizin zengin illerinden birisidir. İlimizde bulunan jeotermal bölgesel ısıtma sistemlerinde (JBIS) yapılan araştırmalar, üretilen jeotermal enerjinin, sistemlerin kurulduğu yıllardan günümüze kadar, sahalardaki basınç düşüşleri, kuyularda çökelme veya kuyular arası etkileşim gibi nedenlerden dolayı değişmiş olduğunu göstermektedir. Zaman içerisinde meydana gelebilen bu değişikliklerin net olarak tespit edilebilmesi, bu enerji kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılması açısından hayati önem taşımaktadır.  
 
Bu çalışmada, Balıkesir ilinde bulunan Gönen, Bigadiç, Edremit ve Güre JBIS’lerin performans analizlerine temel teşkil edecek olan debi değerlerinin ultrasonik akış ölçerler ile belirlenmesi esnasında karşılaşılan ölçüm sorunları incelenmiştir. Bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri, örnek ölçüm uygulamaları ile birlikte sunulmaya çalışılmıştır. 
 Anahtar Kelimeler: Ultrasonik akış ölçer, Jeotermal enerji, Debi ölçme hataları.  
 
 
ABSTRACT 
 Balıkesir is one of the geothermal energy-rich provinces of Turkey. The investigations conducted in the geothermal district heating systems (GDHS) in Balıkesir show that the amount of geothermal energy generation has changed in time due to the effects of pressure drops in the geothermal fields, precipitation in the wells and the interactions of the wells. Therefore, it is crucial to determine all these effects accurately in order to utilize these sources efficiently. 
 
In this study, the problems experienced in the flow measurements with using ultrasonic flow meters in Gönen, Bigadiç, Edremit ve Güre GDHSs in Balıkesir was investigated. The suggestions concerning the solutions was aimed to be presented by means of the sample measurment applications. 
 Key Words: Ultrasonic flow meter, Geothermal energy, Flow measurement error.  
 
 
1. GİRİŞ 
 Ülkemiz gerek yıllık jeotermal enerji tüketimi gerekse jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyadaki ilk beş ülkeden biridir. Türkiye’de çoğu düşük ve orta entalpili olmak üzere 170 jeotermal sahanın varlığı tespit edilmiş olup bunların çoğu direkt kullanım için uygundur [1]. Ülkemizde, jeotermal enerjinin konut ısıtmadaki kullanımı h ızla gelişmektedir. Aralık 2008 itibariyle 20 bölgesel 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.