Dosyalar

Jeotermal Enerji Alanında Küçük Çaplı Kuyular


Jeotermal Enerji Alanında Küçük Çaplı Kuyular

 

Umran SERPEN

ÖZET 

Küçük çaplı kuyular (<15 cm, 6 inç), petrol endüstrisinde anıldığı gibi “slim holes”, jeotermal enerjiendüstrisinde de boy göstermeye başlamışlardır. Bu tür kuyuların uygulamaya girmesinde en büyük  neden,  ekonomik  olmalarıdır.  Çaplarının  küçük  olması  dolayısıyla,  daha  az  iş  gücü,  daha  küçük sondaj makinesi, daha küçük lokasyon, daha az akaryakıt ve sondaj sarf malzemelerinin kullanımınınsöz konusu olması yanında, elmaslı sondaj makineleriyle yapılmaları durumunda, yeraltındaki yapı velitoloji hakkında çok fazla bilgi sağlamaktadırlar. Jeotermal endüstrisi açısından bu kuyuların önemi,tahmin edilen sıcaklıkların varlıklarının en ekonomik yöntemle kanıtlanmasıdır. 

 

1.GİRİŞ 

Küçük çaplı jeotermal kuyular, sığ seviyelere delinen, bilinen maden sondajlarının ötesinde, 3500  m’lere  varan  derinlikleriyle,  derin  kuyulardır.  Yakın  geçmişte  petrol  sahalarında  da  ekonomik  avantajları  dolayısıyla  uygulama  alanı  bulmuşlardır.  Bu  tür  kuyular,  yakın  geçmişte  Zonguldak  havzasında 2000 m derinliğe kadar delinmiştir [1]. Küçük çaplı kuyular, ya standart çaplardan daha küçük çaplarda delinirler, ya elmaslı sondaj makineleriyle karotlu olarak, ya da her iki yöntem kombinedilerek, delinirler. Her üç seçeneğin de sağladığı avantajlar vardır. Genelde, bu tür sondajlar arama  amacına  yönelik  delinirler.  Ancak,  son  yıllarda  jeotermal  sahalarda  delinen  bu  tür  kuyulardan ormasyon değerlendirmesi, hatta küçük çapta üretim yapmak da mümkün olmaktadır. 

Arama  ve  rezervuar  değerlendirmesiyle  ilgili  sondaj  maliyetleri  kanıtlanmış jeotermal  rezervlerin  gelişmesini  engelleyen  önemli  bir  engel  oluşturmaktadır.  Bu  rezervleri  geliştirmek  için  jeotermal  endüstrisi arama ve rezervuar değerlendirmesi maliyetlerini düşürmek zorundadır. Tipik bir jeotermal  arama kuyusu büyük çaplı (üretim kuyusu boyutlarında) delinmekte ve eğer sıcak su ve/veya buhar  bulunursa test edilmektedir. Bu kuyuların ülkemizdeki maliyetleri 500 bin $ ile 1 milyon $ arasında  olup, yurt dışında bunların iki katından fazla olabilmektedir. Standart üretim çapında kuyular delmek,  başlangıç  aşamasında  jeotermal  projelere  büyük finansal  yükler  yüklemektedir. Geçmişte  elmaslı  matkaplarla  karot  alınarak  delinen  3”  ­  4”  çaplı  kuyular,  sıcaklık  gradyenini  ölçmek ve  lokasyon  belirlemek için kullanılmaktaydı. Son yıllarda küçük çaplı kuyularda test yöntemlerinin gelişmesi, bu  teknolojinin kullanılması konusunda teşvik yaratmıştır [2]. 

Bu çalışmada, küçük çaplı kuyuların jeotermal enerji alanındaki kullanımları tanıtılmakta, kullanılan  teknolojiden bahsedilmekte ve bu tür kuyuların ekonomik avantajları konusunda bilgi aktarılmaktadır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.