Dosyalar

Jeotermal Enerji İle Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemleriyle Ekonomiklik Yönünden Karşılaştırılması


Jeotermal Enerji İle Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemleriyle Ekonomiklik Yönünden Karşılaştırılması

 

Mecit Sivrioğlu1, Mustafa Yurdakul2, Lokman İlbilgi3, Yusuf Tansel İç4 1,2 Gazi Üniversitesi Müh-Mim. Fak. Makine Müh. Böl., 06570, Maltepe, Ankara. 3Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Nevzat Tandoğan Cad. No. 4, 06651, Kavaklıdere, Ankara.

4T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Ticari Krd. D.B., Doğan Bey Mah. Atatürk Bul No: 8, 06107, Altındağ, Ankara

 

Özet

Yüksek gelire sahip insan sayısındaki artış ile beraber insanların daha fazla kapalı alanlarda barınmaya başlaması ortalama sıcaklığın gittikçe arttığı dünyadaki binaların ve evlerin soğultulmasını daha önemli hale getirmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan soğutma sistemleri çoğunlukla kömür veya doğalgaz yakarak üretilen elektrik kullanılarak çalıştırılmaktadır. İzmir de bulunan Prenses Termal ve Sağlık Oteli elektrik yerine jeotermal enerji kullanarak otelin soğutmasını yapmayı planlamaktadır. Bu çalışmada önerilen absorpsiyonlu soğutma sisteminin alternatif sistemlerle ekonomik karşılaştırmaları yapılmıştır. Çalışmada önerilen sistemin ilk yatırım tutarının yüksekliğine rağmen yıllık işletme maliyetlerinin düşüklüğü nedeniyle ekonomik olarak diğer alternatiflerden daha üstün olduğu görülmüştür. Çalışma önerilen sistemin otel yönetimince beklemeden uygulamaya konulmasının gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Soğutma Sistemi, Jeotermal Enerji, Ekonomik Analiz

 

A Comparatıve Economıc Analysıs Of An Absorptıon Coolıng System Usıng Geothermal Energy Agaınst Steam Compressıon Coolıng Systems

Abstract

Increase in the world population with higher earning rates and movement of more people into closed environments buildings to work have made cooling of buildings and houses more important in a world whose average temperature is gradually increasing. Current cooling systems generally use expensive electricity which is produced by converting potential energy of water collected in dams or burning coals or natural gases in power plants in Turkey. Princess Thermal and Spa Hotel, located in Izmir, is planning to use geothermal water instead of electricity to power its cooling system. In this study, an economic analysis is performed by comparing the proposed absorption cooling system that uses LiBr-H2O with other alternative cooling systems. It is shown that although the initial investment cost is higher for the proposed cooling system, it is economically superior to other alternatives because of its lower annual operation costs. This study shows that the proposed cooling system can be implemented without hesitation.

 

Key Words: Cooling System, Geothermal Energy, Economic Analysis

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.