Dosyalar

Jeotermal Enerji İle Sera Isıtma Sistemleri Tasarım Esasları


Jeotermal Enerji İle Sera Isıtma Sistemleri Tasarım Esasları

 

Cihan ÇANAKÇI Sercan ACARER

 

ÖZET

 Ülkemizde jeotermal kaynaklar üzerinde kurulmakta olan seraların hemen tamamı ithal edilmektedir. Bu seralar kazan kullanılarak ısıtılacak şekilde tasarlanmıştır. Kazan kullanılarak yapılan ısıtma ve jeotermal kaynaklı ısıtmanın önemli farkları vardır. Kazanlarda giriş sıcaklığı değiştirilebilir, jeotermal kaynaklarda bu pek olası değildir. Minimum miktarda jeotermal akışkan kullanmak için, çıkış sıcaklığını mümkün olduğunca düşürmek gerekir. Bu nedenle seraların çoğunda kurulduktan sonra ısınma problemleri çıkmaktadır. Bu çalışmada jeotermal kaynaklar kullanılarak yapılan ısıtmalar için temel tasarım kriterleri ve yukarıda belirtilen sorunu yaşayan bir serada uygulanan çözüm yöntemi tartışılmıştır.

 Anahtar Kelimeler: Sera, jeotermal enerji.

 

 

ABSTRACT

 Almost all of the greenhouses founded on the geothermal resources in our country are imported. These greenhouses are designed to use boilers as heating system. There are significant differences between heating by means of boilers and geothermal energy. The input heats of the boilers may be changed whereas this is not possible in case of geothermal resources. In order to use minimum amounts of geothermal liquid, the output heat should be decreased as much as possible. Therefore, there arise heating problems in most of the greenhouses after they are founded. This study suggests the principal design criteria for heating by means of geothermal resources and the solutions applied in a greenhouse experiencing the problem given above.

 Key Words: Greenhauses, geothermal energy.

 

1. GİRİŞ

 Seralar açıkta bitki yetiştirmeye izin vermeyen dönemlerde ve bölgelerde kültür bitkilerinin ekonomik olarak yetiştirilmesine olanak sağlayan, içinde bitkilerin yetişmesi için uygun çevre koşullarını sağlayan yapılardır.  Her dönem taze ve kaliteli sebze-meyve sunması, birim alandan yüksek verim alınması, istihdam yaratması, yapımı ve üretim esnasında diğer sanayi kollarının gelişmesine katkıda bulunduğu için seracılık en önemli tarımsal faaliyetlerden biridir ve teknolojiden gün gittikçe daha çok yararlanmakta ve verimini arttırmaktadır.

Ülkemizde ilk seracılık faaliyetleri 1940’lı yıllarda Antalya’da başlamıştır, günümüzde 30178,6 hektara ulaşmıştır. Yetiştirilen ürünlerin %96’sını sebze türleri %3’ünü kesme çiçek ve süs bitkileri %1’ini de meyveler oluşturmaktadır.

Ancak ürün kalitesi ve verim istenilen düzeyde değildir çünkü ısıtma giderlerinin yüksekliği nedeniyle sera üreticilerimizin büyük bir çoğunluğu sonbahar ve ilkbahar yetiştiriciliğine yönelmişler, ısıtmayı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.