Dosyalar

Jeotermal Enerji Kullanılarak Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Enerjisi Üretimi


Jeotermal Enerji Kullanılarak Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Enerjisi Üretimi

 

Kemal ATİK*, Ramazan KAYABAŞI** *Karabük Üniversitesi Tek. Eğt. Fak. Makine Eğt. Böl.,  Karabük/TÜRKİYE **Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,  Karabük/TÜRKİYE ramazankayabass@hotmail.com 

Özet

Bu çalışmada jeotermal enerji ile çalışan termoelektrik jeneratör imalatı yapılmıştır. 8 adet TEC1-12706T125 termoelektrik modülün kullanıldığı sistem laboratuar şartlarında denenmiştir. Termoelektrik modüllerin bir yüzeyi sıcak su ile ısıtılmış diğer yüzeyi şebeke suyu ile soğutulurken elde edilen sıcaklık farkı ile elektrik enerjisi üretilmiştir. Üretilen elektrik enerjisi bir direnç üzerinde harcanarak gerilim, akım ve sıcaklık değerleri ölçülmüştür. Ayrıca üretilen elektrik enerjisi ile LED’li aydınlatma sistemi de çalıştırılmıştır. Bu yöntem ile kolay ve ucuz elektrik enerjisi elde edilebileceği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Termoelektrik Modül, Termoelektrik jeneratör, Verim.

Producing Electriity With Thermoelectric Generator By Using  Geothermal Energy

Abstract A thermoelectric generator running on geothermal energy is produced in this study. 8 TEC1-12706T125 thermoelectric modules were used in the system to conduct the tests in laboratory conditions by heating one side with hot water, and the other side with the tap water. Electricity was generated by the temperature difference obtained. The electricity produced was wasted on a resistor and the voltage, current, and the temperature of the system were measured. Besides, a battery was charged with the generated electricity and a LED was fed for illumination. It was seen that electric energy can be produced easily and cheaply by this energy type. 

Keywords : Thermoelectric module, Thermoelectric generator, Thermal efficiency

 

 1. GĐRĐŞ

Dünyadaki genel elektrik üretim sistemlerinin çevresel ve ekonomik etkileri dikkate alındığında alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Kömür, petrol, doğalgaz, LPG, odun, biyogaz, gibi tüm fosil yakıtlar ile hidrolik, rüzgâr, dalga enerjileri gibi enerji temini için kullanılan tüm enerji kaynakları sınırlıdır Nükleer enerji, üretme ve geri dönüşüm sırasında çok büyük dikkat isteyen bir enerji türüdür. Yakıt olarak kullanılan maddelerin nükleer reaktörden çıkarıldıktan sonra depolandıkları yerlerde yüz yıllarca çevreye radyasyon yaymaya devam etmektedirler. Depolama bölgelerinden çevreye yayılan radyasyonun kimleri ne zaman nasıl ve ne kadar etkileyeceği bilinmemektedir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.