Dosyalar

Jeotermal Enerji Potansiyelinin Belirlenmesinde Teknik ve Hukuki İdari Mevzuat Sorunları ve Çözüm Önerileri


Jeotermal Enerji Potansiylinin belirlenmesinde Teknik ve Hukuki İdari Mevzuat Sorunları ve Çözüm Önerileri

 

I.GİRİş   I.1.MESLEKİ KuRuLuşLARIN tESPİtLERİ -  Ülkemiz, jeotermal enerjiden yararlanma konusunda hak ettiği konumun çok gerisindedir. - Jeotermal Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde kendi içinde çelişkiler bulunmakta, yetki konusunda ise dağınık bir yapı gösterdiği, - Jeotermal kaynaklarla ilgili olarak oluşturulan liberal ruhsat düzenlemesi, ülkemizde “ruhsat pazarı”nın oluşmasına neden olmuştur. Yasa uygulayıcılarına, kişi ve kuruluşların bu kadar çok sayıda ruhsat edinmesi durumunda “amacını ve ciddiyetini “ sorgulama ve kanıtlatma araçlarını sağlayamadığı, - Jeotermal kaynak, doğal mineralli sular, jeotermal kaynaklı gazlar olmak üzere kaynak cinsine göre de projelendirilerek ruhsatlandırılmadığı, - Doğal mineralli sular tanımının mineral içeriğine göre belirlenmediği,

- “Koruma Alanı” uygulamalarında sorunlar oluştuğu, yasada ve yönetmelikte gerekli açıklık ve ayrıntı olmadığı için neyin, neden, nerede, hangi kısıtlamalarla korunmasının isteneceği ve sağlanacağı konusunda karmaşa yaşandığı, - Jeotermal kaynak yönetimi, arama aşamasından başlayıp kullanım aşamasına kadar jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, kimya, maden, petrol, makine, çevre, elektrik, inşaat, ziraat, gıda, meteoroloji mühendislik dallarından, peyzaj mimarlarından, ekonomistlerden, sağlık ve yatırım uzmanlarından katkı almadan bu kaynaklar yönetilemeyeceği, - Arama, üretim ve reenjeksiyon amaçlı yapılan sondaj çalışmaları; başarı ile tamamlanması için yetkin personel (mühendisler, sondörler ve kalifiye işçiler) çalıştırma zorunluluğu getirilmediği, belirtilerek; - Jeotermal kaynakların yenilenebilirlik veya sürdürülebilirlik koşulları, sistemin bütününü göz önüne alan, bütünsel, tek  elden inceleme ve izlemeyle tanınabilir ve sistemin dengesine zarar vermeyecek bir işletme ile yönetilebilir. Sahaların bütüncül bir anlayışla yönetilmesine imkan veren yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. - İlgili mevzuatta yapılacak tüm değişiklikler; başta TMMOB ve ilgili Odalar olmak üzere konunun uzmanları ve tüm tarafların görüşleri alınarak gerçekleştirilmelidir.” şeklinde tamamlanmıştır [6]. TMMOB 1. Jeotermal Kongresi nde sunulan bildirilerde bu yasal düzenlemenin nasıl olması gerektiği ayrıntılı olarak sergilenmişti. Ama, uygulamaya konmuş olan yasa ve yönetmelikle getirilen düzenin bugüne kadar bu sektörde yatırıma başlamış olan özel girişimcileri caydırıcı ve jeotermal kaynaklara zarar verebilecek bazı uygulamalara neden olabileceği kaygısı ağırlık taşımakta idi ve

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.