Dosyalar

Jeotermal Enerji Santralleri ve Ulusal Elektrik Dağıtım Sistemine Bağlantısı


Jeotermal Enerji Santralleri ve Ulusal Elektrik Dağıtım Sistemine Bağlantısı

Muammer ARGÜN

Argün Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. muammer.argun@emo.org.tr

 

ÖZET

Yenilenen enerji türü olarak jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi Ülkemizde gün güne yaygınlaşmaktadır. Hidrolik rüzgar ve güneş enerji kaynaklarına oranla Jeotermal enerji, yıllık üretim kapasitesi (emre amadelik oranı) çok yüksek olan baz enerji santralleri arasındadır. Bu bildiride doğal kaynağımız olan jeotermal enerjinin elektrik üretiminde kullanımı, santral tipleri, nasıl elektrik enerjisi ürettiği, santral yeri seçimi, verimi, santral yatırımı döneminde özen gösterilecek hususular, çevreye etkileri, sisteme bağlantı sorunları irdelenecektir. 2006 yılından günümüze işletmeye giren 15 Jeotermal Elektrik Santralı (JES) kurulu gücü 427,4 MWe’a ulaşmıştır. Bunlardan 15’i, düşük ve orta entalpili jeotermal kaynaklar için uygun olan İki Akışkan Çevrimli (Binary) Santral tipinde tesis edilmiş ve böylece bu alanda bilgi birikimi oluşmuştur. Jeotermal kaynakların arama ve geliştirme görevi MTA Genel Müdürlüğünde olup enerji üretimine uygun, halka ait jeolojik rezervuarlar çok yüksek bedellerle satılmaktadır. Buna karşılık bu bölgelerde kurulacak enerji santrallerinin sisteme erişimi için şimdiye kadar TEİAŞ herhangi bir planlama çalışması yapmamıştır. Genellikle 15-25 MW üretim kapasitesinde kurulan JES’ler 6-12 km bağlantı hatları ile sisteme erişmekte, hem uzun EİH yatırımı hem de enerji kayıpları oluşmaktadır. 

 

1. GİRİŞ

Ülkemiz tektonik bölgede yer aldığından zengin jeotermal enerji kaynaklarına sahiptir. Buna karşılık elektrik üretiminin hala büyük bölümü (% 58,8) ithal fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Dışa bağımlı, pahalı üstelik çevreye zararlı petrol ürünleri yerine; yenilenen, güvenilir, ucuz, önlem alındığında çevre dostu jeotermal kaynaklarımızın elektrik üretiminde kullanılması akılcılıktır. Bugün toplam üretimin ancak % 0,6’sı 427,4 MW jeotermalden karşılan- maktadır. Yakın dönemde jeotermal santral yatırımlarının artması beklenmektedir.

 

Yenilenen enerjiler kaynaklarının emra amadelik oranı %30-40 kadar iken, jeotermal enerji santralinin yıllık üretimi %97 ve üstünde gerçekleşmektedir. Bu nedenle JES’ler temel yük santrali niteliğindedir. Yıllık 60 saat bakım onarım çalışması dışında 8700 saat enerji üretimi gözlenmiştir. RES ve GES santrallerinde üretilen enerjinin sistem stabilitesine olumsuz katkısına karşılık, jeotermal enerji santralı kaliteli enerji üretilir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.